Het doel van ondersteuning is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. De gemeente zoekt samen met u naar een oplossing. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp (Wmo).

Mogelijke ondersteuning

Hoe krijgt u ondersteuning?

U gaat eerst zelf op zoek naar een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld door hulp van familie, huisgenoten, vrienden en bekenden. Ook is er een groot aanbod van ondersteuningsmogelijkheden in onze gemeente. Misschien helpt dat u verder.
Denkt u dat hulp van de gemeente de beste oplossing is? Dan kunt u een Wmo-melding bij de gemeente doen via onderstaand meldingsformulier. U kunt ook mailen naar sociaaldomein@nederweert.nl, of dagelijks telefonisch contact opnemen tussen 9.00 - 11.00 op telefoonnummer (0495) 677 111. De gemeente bekijkt met u welke ondersteuning mogelijk is.

Meldingsformulier Wmo

Wat gebeurt er met mijn melding?

Stap 1: Gesprek over uw melding

Een medewerker van de gemeente neemt contact met u op. Afhankelijk van de situatie wordt het persoonlijk gesprek telefonisch, in het gemeentehuis of aan huis met u gevoerd.

Bij het keukentafelgesprek kunt u gratis hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Ook bij de voorbereiding. De cliëntondersteuner is onafhankelijk en kan u uitleggen wat u kunt verwachten van de gemeente.
Tijdens dit gesprek kijken we eerst of u het probleem zelf op kunt lossen. Wat heeft u zelf geprobeerd en hoe ging dat? We kijken naar de volgende mogelijkheden:

  • hulp van mensen om u heen
  • algemene voorzieningen, zoals (sport)verenigingen, kerken of vrijetijdsclubs

Pas als u het niet zelf kunt oplossen, komt een maatwerkvoorziening via de Wmo in beeld. 

Stap 2: Afhandeling na het gesprek

  1. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat u thuisgestuurd krijgt. In het verslag staat of een maatwerkvoorziening in beeld komt.
  2. Op dit verslag kunt u reageren. U beslist in uw reactie of u een aanvraag wilt doen.
  3. Binnen 2 weken ontvangt u een brief (beschikking) waarin staat welke ondersteuning u via de gemeente krijgt.

Stap 3: ondersteuning regelen

De gemeente brengt de zorgaanbieder of hulpmiddelenleverancier op de hoogte. Of u regelt zelf uw ondersteuning met het budget van de gemeente (pgb).

Stap 4: eigen bijdrage betalen

Bijna iedereen betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand voor Wmo-ondersteuning. Ook als u uw zorg betaalt met een pgb. U krijgt iedere maand een rekening van het Centraal Administratiekantoor (CAK).

Voor wie is de Wmo bedoeld?

De Wmo is er voor iedereen die hulp nodig heeft om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. En voor wie op eigen kracht (tijdelijk) niet mee kan doen in de samenleving, ook niet met hulp van familie, mantelzorgers, vrienden, bekenden of andere ondersteuningsmogelijkheden.

Waar kan ik terecht met mijn vraag?

Naast familie en vrienden kunnen huisarts, school, de (sport)vereniging, het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), of onze leefbaarheidsregisseurs u helpen. U kunt ook contact opnemen met de gemeente.

Hoe weet de gemeente welke hulp ik nodig heb?

U vertelt in een gesprek met iemand van de gemeente over uw situatie en welke problemen u ondervindt. En ook hoe uw familie en vrienden u kunnen helpen bij het oplossen daarvan. Het kan zijn dat u (tijdelijk) een voorziening nodig hebt, die afgestemd is op uw situatie. 

Mag er iemand bij het gesprek aanwezig zijn?

Ja, dat mag. Als u een gesprek krijgt met de gemeente dan krijgt u op tijd informatie, zodat u genoeg tijd heeft om u voor te bereiden. Er mag altijd iemand bij het gesprek zijn. Bijvoorbeeld een familielid, een vriend(in), een vrijwillige ouderenadviseur of een onafhankelijk cliëntondersteuner.

Moet ik zelf voor de Wmo-ondersteuning betalen?

De gemeente betaalt de kosten voor de Wmo-ondersteuning. U betaalt wel een bijdrage in de kosten (eigen bijdrage) als u hulp op maat ontvangt. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, voor een scootmobiel, of voor begeleiding. Ook woningaanpassingen zoals een traplift of douchestoel vallen onder de eigen bijdrage. De eigen bijdrage is op dit moment 20,60 euro per maand.

Waar kan ik het gemeentelijk Wmo-beleid terugvinden? 

Het regionale beleidsplan, en bijbehorende uitvoeringsplan, is één integraal beleidsplan voor de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) en de Participatiewet. U kunt deze downloaden van sociaaldomeinmlw.nl.

De Wmo-verordening wordt door de raad van Nederweert vastgesteld en is te vinden op overheid.nl. Op basis van de verordening stelt het college de ‘Beleidsregel maatschappelijke ondersteuning’ op, deze kunt u hieronder downloaden:

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2020 (ingetrokken per 1 januari 2023)

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Nederweert 2023

Hoe blijf ik op de hoogte van ondersteuningsmogelijkheden?

De nieuwsbrief ‘Samenlevend Nederweert’ komt enkele keren per jaar uit. In de nieuwsbrief is aandacht voor allerlei ontwikkelingen in zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld nieuwe initiatieven van verenigingen of van de gemeente. U kunt zich digitaal abonneren op de nieuwsbrief via deze pagina.