Eropuit

De kanalenviersprong in Nederweert is een bijzonder gebied in Nederland. Alleen al de geschiedenis van de aanleg van de kanalen en de bijbehorende sluizen, bruggen en sifons maken het gebied uniek. Samen met de restanten uit de romeinse tijd en de Tweede Wereldoorlog en de nabijheid van prachtige natuurgebieden maakt dit en aantrekkelijk gebied voor recreatie.

De komende jaren worden de plannen in dit gebied verder gerealiseerd: 

  • Een passantenhaven met boothelling
  • Het beleefbaar maken van cultuurhistorie
  • Een koppeling maken met kanaalpark De Heerlijkheid
  • Faciliteren van een Toeristische Overstapplaats (TOP)