De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders stellen algemeen bindende regelingen (verordeningen) vast. Voorbeelden hiervan de Apv (Algemene plaatselijke verordening), verordening Rioolheffing, verordening Hondenbelasting, Verordening OZB etc.
Alle gemeentes, waterschappen en provincies zijn wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren. De verordeningen van de gemeente Nederweert vindt u hier ook.