De Zoom is een enclave in het agrarisch cultuurlandschap die door de invloed uit het agrarisch land merendeels vergrast en verdroogd is. Net als enkele andere natuurgebieden in de omgeving maakt het deel uit van de Peelrestanten, de na de ontginning gespaarde resten van het oorspronkelijke hoogveenlandschap. 

De Zoom
De Zoom