De gemeentelijke organisatie

Nederweert is een Midden-Limburgse plattelandsgemeente, die er in de eerste plaats is voor haar ruim 17.000 inwoners en staat voor de leefbaarheid binnen haar grondgebied. We zijn een gemeente met vijf kernen waar onze inwoners zich thuis voelen en waar bezoekers zich welkom voelen. Als bestuurskrachtige gemeente profileert Nederweert zich in de regio. We zetten in op woningbouw, (agrarische) bedrijvigheid, natuur en landschap en toerisme en recreatie.

De platte ambtelijke organisatie is ingericht volgens het directiemodel en bestaat uit een staf en de afdelingen Dienstverlening en Bedrijfsvoering. De afdelingen Dienstverlening en Bedrijfsvoering zijn verdeeld in teams die zelfstandig kunnen werken onder functionele aansturing door een teamcoördinator of teamleider. Samenwerking staat voorop. Onze medewerk(st)ers weten wat zij willen en kunnen. We zetten in op kwaliteit, flexibiliteit en onafhankelijkheid. Bij de gemeente Nederweert werken ongeveer 140 mensen, waarbij de verdeling man/vrouw circa 50/50% is. Het aantal formatieplaatsen bedraagt zo’n 110.

Organigram gemeente Nederweert in tekst

De gemeente heeft een gemeentebestuur. Dit gemeentebestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (het college van burgemeester en wethouders) en een algemeen bestuur (de gemeenteraad). Het presidium is een afvaardiging van de gemeenteraad en bereidt onder meer de agenda's voor. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. De burgemeester is ook verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid (brandweer). De griffier vormt de linking pin tussen de gemeenteraad en de directeur (secretaris) van de gemeente.
De secretaris geeft leiding aan de ambtelijke organisatie. Direct onder hem vallen het bestuurssecretariaat en de staf. De staf bestaat uit het team Personeel en Kabinet en het team Strategie. Ook de ambtelijke afdelingen vallen direct onder de secretaris. Dat zijn de afdelingen Dienstverlening en Bedrijfsvoering. De afdeling Dienstverlening bestaat uit de teams Serviceteams, Inwoners, Ruimte & Wonen, Samenleving Fysiek en Samenleving Sociaal. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit de teams Informatievoorziening, Financiën, Facilitair en AJBZ.