De Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is in heel Nederland de Omgevingswet van kracht. Deze wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving.