Wat verandert er door de Omgevingswet?

Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor u

  • Wilt u iets veranderen in uw leefomgeving, permanent of tijdelijk? Dan start u in de nieuwe situatie met het invullen van een haalbaarheidsformulier. Hier beantwoordt u een aantal vragen. Daarna nemen we contact met u op. 
  • Vanaf 1 januari 2024 is het Omgevingsloket het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. 
  • De bestemmingsplannen van de gemeente worden omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het gaat ook over de regels voor bijvoorbeeld geluid en bodem.

Meedenken en meedoen

De overheid biedt mensen die wonen en werken in een gebied ruimte om mee te denken over plannen en projecten van de overheid. Dit noemen we participatie. Zo kunt u bijvoorbeeld van tevoren meedenken over grote bouwprojecten.

Vergunning ingediend voor 1 januari 2024?

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de nieuwe Omgevingswet? Als wij u al een vergunning hebben verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen.
Moeten wij de aanvraag nog behandelen? Dan gebeurt dat in principe volgens de oude wet. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken op tijd (al dan niet op nader verzoek van ons) zijn aangeleverd.