Bedrijfsbezoeken

Het gemeentebestuur wil graag zijn betrokkenheid tonen bij de ontwikkelingen en plannen van Nederweerter ondernemers. Hiertoe worden regelmatig bedrijfsbezoeken afgelegd en informatieve gesprekken gevoerd. Daarbij gaat het niet alleen om industriële bedrijven die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen. Ook met handelsbedrijven, maatschappelijke organisaties (zoals onderwijs- en zorginstellingen) en ondernemers in de agrarische of recreatieve sector of op het gebied van sport en welzijn, komt het College van B&W graag in contact.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van een bedrijfsbezoek? Neem dan contact op met een van onze bedrijfscontactfunctionarissen.