In de zwak gebufferde vennen, in de poelen en op een vochtig schraalland met een mozaiek van blauwgrasland en natte heidevegetatie komen op kleine oppervlakken nog veel bijzondere plantensoorten voor. De Groote Moost (en de Kleine Moost) zijn Peelrestanten die door kwel uit de Noordervaart nog behoorlijk nat zijn. 

De Groote Moost

Legenda

  1. Stokershorst
  2. Groote Moost
  3. Kleine Moost
  4. Noordervaart

Wandelroute De Groote Moost (6 KM)

De Groote Moost (en de Kleine Moost) zijn Peelrestanten die door kwel uit de Noordervaart nog behoorlijk nat zijn. Dat uit zich in de vegetatie. De wandeling voert u over harde wegen, zandwegen en bospaden, waarbij u om de beide Moosten wandelt. Via de onverharde weg langs de Noordervaart komt u terug bij het eindpunt. 

Startpunt

P1 Stokershorst 1, Nederweert-Eind.
P2 Hoeven, Nederweert-Eind.
P3 Roggelsedijk 19, Meijel.

Download de route als pdf of als gpx (GPS-track)

QR code De Groote Moost