De omgeving betrekken bij uw plan (Omgevingswet)

Stel: u wil een nieuwe garage bij uw huis plaatsen, een festival organiseren, uw (agrarisch) bedrijf aanpassen of aan de slag met een speelterrein in de wijk. En u heeft een vergunning nodig. Dan is het belangrijk dat u de omgeving goed en op tijd betrekt bij dit plan. Dit noemen we participatie en het maakt onderdeel uit van de Omgevingswet.

De Omgevingswet moedigt mensen met een idee of plan (initiatiefnemers) aan om aan participatie te doen. Als voor het idee of plan een vergunning nodig is, moet u al bij de vergunningsaanvraag aangeven of u de omgeving bij de plannen betrokken heeft, hoe dat is gedaan en wat met de inbreng is gebeurd.

De omgeving betrekken

Mensen die iets gaan merken van uw plan, vinden het over het algemeen prettig als u hen zelf informeert over het plan voordat u de vergunning aanvraagt bij de gemeente. U bepaalt als initiatiefnemer op welke manier u de omgeving betrekt. Wie precies ‘de omgeving’ is, is niet in algemene zin te zeggen. Het gaat erom dat u zich inzet om de mensen en organisaties te betrekken die een mogelijk belang hebben bij uw plan.

Zorgvuldig besluit  

Voor de gemeente is het belangrijk om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de verschillende belangen die bij uw plan spelen. Het hoeft overigens niet zo te zijn dat iedereen het met het plan eens is. De gemeente neemt een beslissing op uw aanvraag en weegt daarin, naast participatie, allerlei zaken af. Goede participatie helpt, maar is geen garantie voor het krijgen van een vergunning.

Advies nodig?

Zeker bij grote initiatieven is het verstandig om vroegtijdig contact op te nemen met de gemeente. Maar ook bij kleinere initiatieven kan de gemeente helpen. We hebben ook de folder Ik heb een plan gemaakt. Hierin staat het participatieonderdeel uitgelegd en een handige checklist voor het gesprek met de omgeving. U kunt de inhoud van de folder nalezen bij 'Ik heb een plan'. Daar vindt u ook een pdf-versie die u kunt downloaden.

Bekijk ook de video hieronder voor een visuele toelichting op participatie bij de Omgevingswet.