Aanvragen en meldingen doen via het Omgevingsloket

Een vergunning aanvragen of een melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel of een nieuw bedrijfspand, doet u via het nieuwe Omgevingsloket. Het Omgevingsloket is een digitaal loket waarin, vanaf 1 januari 2024, alle overheidsinformatie en regelgeving over de omgeving staat. Inwoners en ondernemers kunnen via dit loket snel en eenvoudig (hun) plannen checken, een Omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. 

Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

  • kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?
  • In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.

Het Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.