Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van die zorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger tijd heeft om iets voor zichzelf te doen en nieuwe energie op te doen. Respijtzorg heet daarom ook wel 'vervangende mantelzorg'.

Ondersteuningsmogelijkheden

  • Respijtmaatje
    Dit maatje komt om de zorgen van de mantelzorger tijdelijk over te nemen. De mantelzorger heeft dan even tijd voor zichzelf en kan met een vertrouwd gevoel de zorgen overdragen aan het maatje. Deze koppeling is, in principe, voor de duur van ongeveer een half jaar. In deze periode wordt er samen met de mantelzorger gezocht naar een langdurige oplossing.
  • Zorgverzekeraar
    ​​​​​​​Sommige zorgverzekeraars vergoeden vervangende zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. 

Ondersteuning van de gemeente

Zijn de bovenstaande oplossingen niet passend voor u? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een maatwerkoplossing van de gemeente. U krijgt dan mogelijk respijtzorg, logeeropvang of kortdurend verblijf via de gemeente.

Wilt u weten wat de gemeente voor u kan betekenen? Doe dan een Wmo-melding bij de gemeente via onderstaand meldingsformulier. U kunt ook mailen naar sociaaldomein@nederweert.nl, of dagelijks telefonisch contact opnemen tussen 9.00 - 11.00 op telefoonnummer (0495) 677 111. De gemeente bekijkt met u welke ondersteuning mogelijk is.

Meldingsformulier Wmo