Beschermd wonen is bedoeld voor mensen (vanaf 18 jaar) met psychische en/ of psychosociale problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Beschermd wonen is een woonvorm waarbij 24 uur toezicht en begeleiding in de buurt is. Een melding voor beschermd wonen kan vanaf 17 jaar gedaan worden.

Waarom Beschermd Wonen? 

Beschermd Wonen kan nodig zijn wanneer u niet voldoende geholpen kunt worden door ondersteuning in uw eigen thuissituatie. U hebt mogelijk een periode intensieve ondersteuning nodig om weer voldoende zelfvertrouwen te krijgen in uw eigen vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen. Een Beschermd Wonen traject is altijd bedoeld om u daarna weer instaat te stellen zelfstandig te functioneren en te wonen. Het is nadrukkelijk de wens om beschermd wonen zo kort mogelijk in te zetten. De verwachte tijdsduur van de beschermd wonen is minimaal 6 maanden. In ieder geval binnen twee jaar dient u instaat te zijn weer zelfstandig te wonen. 

Waar kan ik Beschermd Wonen vinden? 

Beschermd Wonen wordt in de regio Midden- en Noord-Limburg geboden door verschillende zorgaanbieders die allemaal dezelfde afspraken hebben met de gemeenten in deze regio. Beschermd Wonen-locaties zijn verspreid over de regio Midden- en Noord-Limburg te vinden. Het kan zijn dat de beschermde woonvorm die het best bij uw situatie past niet altijd in uw eigen gemeente kan worden aangeboden, maar wel in een andere gemeente in de regio. Hierover zijn met de zorgaanbieders van Beschermd Wonen goede afspraken gemaakt binnen de regio.

Ondersteuning van de gemeente

Wilt u weten wat de gemeente voor u kan betekenen? Doe dan een Wmo-melding bij de gemeente via onderstaand meldingsformulier. U kunt ook mailen naar sociaaldomein@nederweert.nl, of dagelijks telefonisch contact opnemen tussen 9.00 - 11.00 op telefoonnummer (0495) 677 111. De gemeente bekijkt met u welke ondersteuning mogelijk is.

Meldingsformulier Wmo

De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag u iemand meenemen. Bijvoorbeeld uw hulpverlener, partner, een familielid of een cliëntondersteuner. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Waarom denkt u aan beschermd wonen?
  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er andere mogelijkheden die uw probleem kunnen oplossen?

Na het gesprek ontvangt u een onderzoeksverslag. Hierin staan de conclusies van het gesprek, en of u voor beschermd wonen in aanmerking komt.