Misschien wilt u informatie of advies en ondersteuning bij vragen over zorg en ondersteuning. Soms kunnen mensen uit uw omgeving dat geven, maar er zijn ook professionals die u kunnen helpen. Deze professionals heten cliëntondersteuners. U kunt hulp vragen op allerlei terreinen, zoals onderwijs, jeugdzorg, werk, inkomen, zorg, wonen en welzijn.

De cliëntondersteuner helpt u bij het oplossen van uw problemen en/of het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt. Cliëntondersteuning is gratis.

Hulp en advies

De cliëntondersteuner kan u helpen om zelf te beslissen over uw hulp of zorg. Hij of zij geeft informatie en advies en regelt praktische zaken. Bij de gemeente en bij andere instanties.
De cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan helpen met:

  • uitzoeken waar de problemen zitten;
  • advies over de zorg of ondersteuning die nodig is;
  • de juiste hulp regelen;
  • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
  • bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Folder Cliëntondersteuning

Onafhankelijk

Een cliëntondersteuner werkt onafhankelijk. Dus los van de gemeente, het zorgkantoor of zorgaanbieders. Uw belangen staan voorop.

Cliëntondersteuning bij zorgaanvraag

De gemeente zorgt ervoor dat cliëntondersteuning beschikbaar is voor iedereen die zorg of hulp wil aanvragen. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van:

  • ondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz)
  • jeugdhulp
  • ondersteuning uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
  • hulp bij aanmelding voor schuldhulpverlening
  • een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong

Ook bij een aanvraag die u niet bij de gemeente doet, maar bij een andere instantie, kunt u dus cliëntondersteuning krijgen. De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek.

Waar kunt u terecht?