Als u plotseling dak- of thuisloos wordt kunt u vaak bij familie of vrienden terecht. Soms is dit niet mogelijk. Dreigt u uw eigen (t)huis kwijt te raken? Bent u op straat beland en hebt u geen uitzicht op een oplossing? Dan gaan we graag met u in gesprek met als doel dakloosheid zoveel als mogelijk te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te zorgen voor een passende oplossing.

Opvang

De gemeente biedt in samenwerking met Moveoo en het Leger des Heils een tijdelijk adres (maximaal 12 weken) aan mensen die door een noodsituatie of door thuisloosheid geen dak boven hun hoofd hebben. 
De begeleiders helpen u om een stabiel leven op te bouwen. U kunt er hulp krijgen bij het regelen van praktische zaken. Zoals een postadres of het aanvragen van een uitkering. Of het regelen van een medische behandeling, hulp bij schulden of een woonplek. De bedoeling is dat u hierna weer zelfstandig gaat wonen.

Ondersteuning van de gemeente

Wilt u weten wat de gemeente voor u kan betekenen?

  • Wanneer er geen spoed is, kunt u tijdens kantooruren naar de gemeente bellen: (0495) 677 111. De gemeente bekijkt met u welke ondersteuning nodig is.
  • Wanneer er sprake is van een acute situatie die niet kan wachten tot de volgende werkdag, neem dan contact op met het centraal telefonisch meldpunt van Moveoo, 088 337 90 79 of meldpunt@moveoo.nl
  • Ook is er een fysiek meldpunt van Moveoo, op maandag t/m donderdag van 13.00 uur - 15.00 uur in de kantine bij Kr8tig op de Parallelweg 169 in Weert. 

Gaat u tijdelijk in de opvang wonen, dan kan er sprake van een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen en de kosten van de opvang.