Werk en inkomen

Home > Werk en inkomen

Werk en inkomen

Meedoen door het hebben van werk betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur en meer zingeving. Het uitgangspunt is daarom dat zoveel mogelijk mensen actief deelnemen aan de samenleving, bij voorkeur met betaald werk. Dit geldt ook voor mensen die langdurig moeite hebben met het vinden van een baan. Ook zij moeten naar vermogen mee kunnen doen.
Wanneer het voor u niet mogelijk is om zelf voor voldoende inkomsten te zorgen en niet genoeg geld hebt om van te leven, dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Sinds 1 januari 2015 is het recht op bijstand geregeld in de Participatiewet. Aan een bijstandsuitkering zijn verschillende voorwaarden en verplichtingen verbonden.

Hebt u vragen over werk en inkomen? Dan kunt u bij de gemeente terecht. U kunt hiervoor een bezoek brengen (op afspraak) aan de gemeente maar kunt ook schriftelijk, telefonisch of per mail uw vraag stellen.