De kosten voor energie zijn hoog. Hierdoor is het voor steeds meer mensen moeilijk om de energierekening te betalen. Daarom heeft het kabinet besloten om mensen met een laag inkomen een energietoeslag te geven. 

Hieronder leest u meer informatie. 

Energietoeslag 2023

De meeste inwoners ontvangen de energietoeslag automatisch. Deze inwoners hebben de energietoeslag al op hun bankrekening ontvangen. Heeft u geen energietoeslag gekregen, maar denkt u hier wel voor in aanmerking te komen? Lees dan op deze pagina de voorwaarden en vraag de energietoeslag aan.

Voor wie is de energietoeslag bedoeld?

Voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder of een gezin met een laag inkomen en een zelfstandige woonruimte. We kijken niet naar uw vermogen, zoals spaargeld of de overwaarde van een eigen woning. 
U kunt per huishouden één keer € 800,- krijgen in 2023. U kunt de energietoeslag 2023 tot en met 31 mei 2024 aanvragen.

Wat is een laag inkomen?

Dat is een netto inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm. Voor gehuwden en samenwonenden kijken we naar het inkomen van beide partners samen. We kijken naar het inkomen in de maand voor de aanvraag. Als u bijvoorbeeld in december 2023 aanvraagt, kijken we naar het inkomen over de maand november 2023. Vraagt u energietoeslag aan na 31 januari 2024 dan kijken we naar het inkomen van de maand november 2023.

Is uw netto inkomen met vakantietoeslag lager dan de hieronder genoemde bedragen? Dan heeft u voor de energietoeslag een laag inkomen. Is uw netto inkomen met vakantietoeslag hoger? Dan komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag. De genoemde bedragen zijn de meest voorkomende bedragen. Bij uw aanvraag kijken we welk bedrag van toepassing is. Dit kan afwijken van de hieronder genoemde bedragen. Bijvoorbeeld als sprake is van een zogenaamde kostendelersnorm. 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders per 1 juli 2023

 • van 18 tot 21 jaar € 360,43
 • van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.459,94
 • AOW-leeftijd € 1.629,19

Gehuwden en samenwonenden per 1 juli 2023

 • van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen € 720,86
 • van 18 tot 21 jaar, met kinderen € 1.137,98
 • beiden van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 2.085,62
 • beiden AOW-leeftijd, geen andere inwonenden € 2.212,32
 • één partner 21 jaar tot AOW-leeftijd, andere partner AOW-leeftijd € 2.212,32
 • één partner 18 tot 21 jaar, andere partner van 21 jaar tot AOW-leeftijd, met kinderen € 1.820,36
 • één partner 18 tot 21 jaar, andere partner van 21 tot AOW-leeftijd, zonder kinderen € 1.403,27

Als u naast uw AOW ook pensioen ontvangt die u eerder bij uw werkgever heeft opgebouwd, telt een klein bedrag niet mee als inkomen. Dat heet pensioenvrijlating. Voor een alleenstaande of alleenstaande ouder is dat een bedrag van € 25,15. Voor gehuwden is dit bedrag € 50,30. Ontvangt u pensioen en is uw inkomen net iets hoger dan de hierboven genoemde bedragen? Kijk dan of u met de pensioenvrijlating wel aan de voorwaarden voor een laag inkomen voldoet.

Bent u toegelaten tot de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) of Wet Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)? Dan gaan we ervan uit dat u een laag inkomen heeft. U moet dan wel een bewijsstuk inleveren dat u bent toegelaten.

Wat is een zelfstandige woonruimte?

Bijvoorbeeld een flat, studio of (rijtjes)huis. Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een:

 1. eigen woon-/slaapkamer.
 2. eigen keuken.
 3. eigen wc.
 4. eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen.

Deelt u de wc of keuken met andere huurders, bijvoorbeeld als u een kamer bewoont? Dan is het geen zelfstandige woonruimte en kunt u geen energietoeslag krijgen.

Wie krijgt géén energietoeslag?

U krijgt géén extra gemeentelijke tegemoetkoming energie als u:

 • in een inrichting verblijft en de inrichting de energiekosten betaald.
 • jonger dan 21 jaar bent en geen zelfstandige woonruimte heeft.
 • studiefinanciering krijgt of kunt krijgen.
 • een briefadres heeft.

Aanvragen

Aanvraagformulier energietoeslag 2023

Kunt u niet digitaal aanvragen?

Dan kunt u het formulier invullen, printen en opsturen. Voeg de gevraagde bewijsstukken toe en stuur het naar: 
Gemeente Nederweert
Team Inwoners
Postbus 2728
6030 AA Nederweert

Aanvraagformulier energietoeslag 2023 (pdf)

Hulp nodig bij de aanvraag?

De Sociaal Raadslieden helpen u bij het invullen van het aanvraagformulier. Kijk voor meer informatie op https://www.amwml.nl/nederweert

Deze pagina is op 24 oktober 2023 voor het laatst bijgewerkt