De kosten voor energie zijn enorm gestegen. Hierdoor is het voor steeds meer mensen moeilijk om de energierekening te betalen. Daarom heeft het kabinet besloten om mensen met een laag inkomen een energietoeslag te geven. Daarnaast heeft de gemeente Nederweert geld beschikbaar gesteld voor een extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten.

Hieronder leest u meer informatie. 

Energietoeslag 2023

Net als in 2022 heeft het kabinet besloten om in 2023 mensen met een laag inkomen een energietoeslag van € 1.300,- te geven. Het bedrag ontvangt u niet in één keer. In de maand maart ontvangt u automatisch € 500,- op uw bankrekening als u 2022 energietoeslag heeft ontvangen. Vanaf de zomer kan u een aanvraag doen voor € 800,-. Als bekend is vanaf welke datum u de € 800,- kan aanvragen, leest u dat hier.

Extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten 2023

Heeft u in 2022 geen energietoeslag ontvangen? Dan kunt u vanaf 1 maart tot en met 30 april 2023 een aanvraag doen voor de extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten van € 500,-. De voorwaarden voor de extra gemeentelijke tegemoetkoming leest u hieronder.

Voor wie is de extra gemeentelijke tegemoetkoming bedoeld?

Voor een alleenstaande, een alleenstaande ouder of een gezin met een laag inkomen en een zelfstandige woonruimte. We kijken niet naar uw vermogen, zoals spaargeld of de overwaarde van een eigen woning. 
U kunt per huishouden één keer € 500,- krijgen in 2023. U kunt de extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten van 1 maart tot en met 30 april 2023 aanvragen.

Wat is een laag inkomen?

Dat is een netto inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm. Voor gehuwden en samenwonenden kijken we naar het inkomen van beide partners samen. We kijken naar het inkomen in de maand voor de aanvraag. Als u bijvoorbeeld in maart 2023 aanvraagt, kijken we naar het inkomen over de maand februari 2023.

Is uw netto inkomen met vakantietoeslag lager dan de hieronder genoemde bedragen? Dan heeft u voor de extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten een laag inkomen. Is uw netto inkomen met vakantietoeslag hoger? Dan komt u niet in aanmerking voor de extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten. De genoemde bedragen zijn de meest voorkomende bedragen. Bij uw aanvraag kijken we welk bedrag van toepassing is. Dit kan afwijken van de hieronder genoemde bedragen. Bijvoorbeeld als sprake is van een zogenaamde kostendelersnorm. 

Alleenstaanden en alleenstaande ouders per 1 januari 2023

 • van 18 tot 21 jaar € 383,76
 • van 21 jaar tot AOW-leeftijd € 1.554,36
 • AOW-leeftijd € 1.729,87

Gehuwden en samenwonenden per 1 januari 2023

 • van 18 tot 21 jaar, zonder kinderen € 767,52
 • van 18 tot 21 jaar, met kinderen € 1.211,63
 • beiden van 21 jaar tot AOW-leeftijd  € 2.220,50
 • beiden AOW-leeftijd, geen andere inwonenden € 2.349,36
 • één partner 21 jaar tot AOW-leeftijd, andere partner AOW-leeftijd € 2.349,36
 • één partner 18 tot 21 jaar, andere partner van 21 jaar tot AOW-leeftijd, met kinderen € 1.938,12
 • één partner 18 tot 21 jaar, andere partner van 21 tot AOW-leeftijd, zonder kinderen € 1.494,01

Als u naast uw AOW ook pensioen ontvangt die u eerder bij uw werkgever heeft opgebouwd, telt een klein bedrag niet mee als inkomen. Dat heet pensioenvrijlating. Voor een alleenstaande of alleenstaande ouder is dat een bedrag van € 25,15. Voor gehuwden is dit bedrag € 50,30. Ontvangt u pensioen en is uw inkomen net iets hoger dan de hierboven genoemde bedragen? Kijk dan of u met de pensioenvrijlating wel aan de voorwaarden voor een laag inkomen voldoet.

Bent u toegelaten tot de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP) of Wet Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)? Dan gaan we ervan uit dat u een laag inkomen heeft. U moet dan wel een bewijsstuk inleveren dat u bent toegelaten.

Wat is een zelfstandige woonruimte?

Bijvoorbeeld een flat, studio of (rijtjes)huis. Een zelfstandige woonruimte heeft in ieder geval een:

 1. eigen woon-/slaapkamer.
 2. eigen keuken.
 3. eigen wc.
 4. eigen toegangsdeur die u van binnen en buiten op slot kunt doen.

Deelt u de wc of keuken met andere huurders, bijvoorbeeld als u een kamer bewoont? Dan is het geen zelfstandige woonruimte en kunt u geen energietoeslag krijgen.

Wie krijgt géén energietoeslag?

U krijgt géén energietoeslag als u:

 • in 2022 energietoeslag heeft ontvangen.
 • in een inrichting verblijft.
 • jonger dan 21 jaar bent en geen zelfstandige woonruimte heeft.
 • jonger dan 27 jaar bent, geen zelfstandige woonruimte heeft en studiefinanciering krijgt of kunt krijgen.
 • een briefadres heeft.

Aanvragen

U kunt de extra gemeentelijke tegemoetkoming energie van 1 maart tot en met 30 april aanvragen. Gebruik hiervoor het onderstaande aanvraagformulier. 

Aanvraagformulier extra gemeentelijke tegemoetkoming energiekosten

Kunt u niet digitaal aanvragen? 

Dan kunt u onderstaand formulier printen, invullen en opsturen. Voeg de gevraagde bewijsstukken toe en stuur het naar: 
Gemeente Nederweert
Team Inwoners
Postbus 2728
6030 AA Nederweert

Hulp nodig bij de aanvraag?

De Sociaal Raadslieden helpen u bij het invullen van het aanvraagformulier. Kijk voor meer informatie op https://www.amwml.nl/nederweert(externe link)