De inhoud is geladen.

Pilot ondernemingsplan voor agrariërs

Pilot ondernemingsplan voor agrariërs

Heb je ideeën of plannen om stikstof te reduceren binnen jouw bedrijf? Weet jij hoe je met jouw bedrijf een positieve bijdrage kan leveren aan natuur, water of klimaat? Doe dan mee met de pilot Ondernemingsplan en maak met een financiële bijdrage van de overheid je eigen toekomstbestendige ondernemingsplan. Je wordt hierbij ondersteund door een eigen adviseur en zaakbegeleider. 

Wat is de pilot Ondernemingsplan?

Veel agrarisch ondernemers lopen rond met ideeën of plannen voor de verduurzaming van hun bedrijf, maar kunnen hier op het moment weinig mee doen. Vaak is nog onduidelijk wat op bedrijfsniveau van ondernemers wordt verwacht en wat de kaders zijn voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. Daarom is het perspectief voor veel agrariërs onduidelijk. De pilot Ondernemingsplan wil dit doorbreken en de sector ruimte bieden om te bewegen. 

De pilot is bedoeld om agrariërs te ondersteunen bij het opstellen van een ondernemingsplan. Het plan wordt onafhankelijk getoetst op toekomstbestendigheid. Het gaat om een initiatief van de gezamenlijke overheden: gemeenten, provincies, waterschappen en ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Ze voeren de pilot Ondernemingsplan nu uit in De Peel, waaronder de gemeente Nederweert, en in De Gelderse Vallei. Per regio kunnen zo’n 15 agrarische bedrijven meedoen aan de pilot. De bedoeling van de pilot is om ervaring op te doen met een aanpak waarbij de praktijk op bedrijfsniveau centraal staat. Ervaringen uit de pilot worden meegenomen in toekomstig beleid.

Waarom meedoen?

Je maakt met een bijdrage van de overheid zelf een ondernemingsplan waarin je opschrijft welke maatregelen op jouw bedrijf een positieve bijdrage leveren aan stikstofvermindering en kwaliteitsverbetering voor natuur, water of klimaat. In de pilot werk je samen met de overheid. Dan kun je dus precies die maatregelen opnemen die vanuit je eigen praktijk werken voor jouw bedrijf. Een onafhankelijke adviescommissie met kennis van zaken beoordeelt vervolgens jouw plan. Als je plan toekomstbestendig is, krijg je van de overheid waar mogelijk ondersteuning bij de uitvoering van het plan, bijvoorbeeld in de vergunningverlening en subsidieregeling. De vrijwillige deelname aan de pilot biedt je dus geen 100 procent zekerheid voor de toekomst, maar je krijgt wel richting en perspectief.

Wanneer is mijn plan toekomstbestendig?

De toekomstbestendigheid van het ondernemingsplan wordt getoetst door een onafhankelijke adviescommissie van experts met kennis van de thema’s stikstof, natuur, water en klimaat. 

Hoeveel stikstofuitstoot moet ik verminderen?

Dat hangt af van je specifieke situatie af en wordt bij deelname aan de pilot besproken.

Welke begeleiding krijg ik?

Tijdens het maken van het plan kun je een agrarisch adviseur inschakelen. Je ontvangt hiervoor een financiële bijdrage. Een zaakbegeleider vanuit de overheid is kosteloos beschikbaar om je door het pilotproces heen te begeleiden en om vragen over de pilot te beantwoorden. 

Wat zijn de voorwaarden?

De pilot staat open voor alle agrarisch ondernemers in de gemeente Nederweert. Ook is het mogelijk om als collectief van agrarisch ondernemers een gezamenlijk plan op te stellen en deel te nemen.

Meer weten?

Zie ook het Interimbeleid Veehouderij
Zie ook dit fragment uit de raadsvergadering.

Heb je vragen of heb je als agrariër in de gemeente Nederweert belangstelling voor de pilot Ondernemingsplan?
Bel, mail of app naar een van de zaakbegeleiders:

Ron Duijf

E-mail: r.j.p.duijf@minlnv.nl
Tel. 06 31 20 79 87

Leo van Lier

E-mail: l.m.vanlier@minlnv.nl
Tel: 06 31 20 80 35