Bedrijfscontactfunctionaris

Als gemeente vinden wij bedrijvigheid zeer belangrijk. We bieden ondernemers in onze gemeente volop ruimte en kansen. Ruud Joris is uw contactpersoon binnen de gemeente voor al uw ondernemersvraagstukken. Voor ondernemers in het buitengebied is Berber Rulkens het aanspreekpunt. 

Ondernemers en de gemeente: ze hebben elkaar nodig om samen succesvol te zijn en bij te dragen aan een goed economisch klimaat. Dit geldt ook voor Nederweert.Toch kan het als ondernemer soms lastig zijn om binnen de gemeentelijke organisatie de juiste persoon of informatie te vinden. Omdat de gemeente Nederweert een goede dienstverlening aan ondernemers belangrijk vindt, zijn bij de gemeente 2 personen werkzaam die specifiek als aanspreekpunt voor ondernemers fungeren.

Ruud Joris is als bedrijfscontactfunctionaris de contactpersoon binnen de gemeente voor allerhande ondernemersvraagstukken.
Voor ondernemers in het buitengebied is agrarisch bedrijfscontactfunctionaris Berber Rulkens het eerste aanspreekpunt.

Ruud Joris (bedrijfscontactfunctionaris)

De belangrijkste werkzaamheden van de bedrijfscontactfunctionaris zijn het optreden als aanspreekpunt en vraagbaak voor ondernemers, het signaleren van vragen, wensen en problemen van het bedrijfsleven en het stimuleren van samenwerking tussen ondernemers en gemeente.

Bij Ruud kunt u als ondernemer onder meer terecht als u informatie zoekt of vragen hebt over:

  • Het starten, uitbreiden of verplaatsen van een bedrijf
  • Bedrijventerreinen en bedrijfshuisvesting
  • Economisch beleid en projecten
  • Vergunningen en procedures

Ook is Ruud namens de gemeente betrokken bij de diverse ondernemerscollectieven in Nederweert (zoals de ondernemersvereniging, de horecavereniging en de parkmanagementvereniging). Wilt u bestuurders uitnodigen voor een bedrijfsbezoek? Ook daarvoor kunt u terecht bij de bedrijfscontactfunctionaris.

Hebt u een ondernemersvraag? Neem dan contact op met Ruud Joris via telefoonnummer (0495) 677 111 of per e-mail

Berber Rulkens (agrarisch bedrijfscontactfunctionaris)

Berber is als agrarisch bedrijfscontactfunctionaris aanspreekpunt en vraagbaak voor (agrarische) ondernemers en bewoners van het buitengebied. Onderdeel van haar dagelijkse werkzaamheden is het signaleren van vragen, wensen en problemen in het buitengebied en het stimuleren van samenwerking tussen (agrarische) ondernemers, bewoners en gemeente.

Bent u (agrarische) ondernemer of bewoner van het buitengebied? Dan kunt u bij Berber terecht als u informatie zoekt of vragen hebt over:

  • Het starten, uitbreiden of verplaatsen van een (agrarisch) bedrijf in het buitengebied
  • Het opstarten en onderhouden van de omgevingsdialoog
  • Wonen in, of verhuizen naar het buitengebied
  • Vergunningen en procedures

Berber begeleidt bovendien verschillende complexe casussen. Zij vervult daarbij de functie van 'spin in het web' en helpt bij het tot stand brengen van gezamenlijk beeld bij de ondernemer en de gemeente. 

Hebt u een vraag? Neem dan op maandag, dinsdag of donderdag contact op met Berber via telefoonnummer (0495) 677 111 of per e-mail

Berber Rulkens