De Omgevingswet en -visie bieden meer ruimte aan particuliere en maatschappelijke initiatieven en vragen om een open houding vanuit de gemeente richting bewoners en bedrijven. Dat vinden we belangrijk en omarmen we. Daarom is deze visie samen met de inwoners, ondernemers, instellingen, regiogemeenten en andere betrokkenen opgesteld.

Hierbij is goede communicatie key; betrokkenen moeten op de hoogte zijn en in contact blijven. Open, eerlijk en no-nonsens met elkaar omgaan en elkaar proactief opzoeken als er wat speelt. Dan komen we tot de waarden ‘groen, open, nuchter en samen’ van de Nederweerternaar en het mooie buitengebied dat we blijven koesteren. We gaan voor een gedeeld eigen belang; iedereen mag er beter van worden, uzelf maar ook uw buren, de gemeente en de bezoeker! 

Dit vergt afstemming en communicatie; iedereen (overheid, burger, ondernemer) heeft een nieuwe en verantwoordelijke rol met als rode draad dat we altijd in gesprek blijven.