Wat is het?

Voor mensen met een laag inkomen is het soms niet mogelijk om met de bus te reizen, naar de sportclub te gaan, mee te doen aan een cursus, een bibliotheek abonnement te nemen of naar het theater te gaan. Voor deze kosten kan gebruik worden gemaakt van de meedoenregeling.

Bij aanvraag heeft u drie opties

Optie 1 
Een meedoenbijdrage van € 75,- én een meedoenpas van Arriva voor de bus t.w.v. € 100,-.
Optie 2 
Een meedoenbijdrage van € 85,-  én een verlenging van de  meedoenpas t.w.v. € 90,-.
Optie 3
Optie 3  Een meedoenbijdrage van € 175,-.

Meedoenbijdrage

Deze kunt u vrij besteden aan sportieve, culturele, educatieve of sociale activiteiten. U bewaart wel uw betaalbewijzen 2 jaar, omdat achteraf een controle kan plaatsvinden of u de kosten daadwerkelijk heeft gemaakt

Meedoenpas

Dit is een ov-chipkaart van Arriva waarmee u een jaar lang gratis reizen kunt in alle bussen van Arriva binnen de gemeentegrenzen van Nederweert en Weert tijdens de daluren.De meedoenpas werkt als een normale ov-chipkaart. Als u voldoende saldo op de pas zet, kunt u daarmee ook tegen normaal tarief in de spitsuren, buiten Nederweert en in de trein, tram of metro reizen.

Twijfelt u of u gebruik kunt maken van de regeling? Neem dan contact op met de gemeente. Samen bepalen we of u in aanmerking komt.

Meedoenregeling aanvragen (DigiD)

Wat moet ik doen?

 • U vraagt de meedoenregeling aan bij de gemeente.
 • Er kan aan u gevraagd worden naar bewijsstukken van inkomen, vermogen van u en eventuele gezinsleden om de aanvraag te kunnen beoordelen.
 • Binnen 8 weken krijgt u een besluit van de gemeente toegezonden.
 • De meedoenbijdrage wordt binnen een week na het besluit op u rekening bijgeschreven.
 • U bewaart uw betaalbewijzen 2 jaar, omdat achteraf een controle kan plaatsvinden of u de kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.
 • Heeft u een meedoenpas aangevraagd worden u naam en adres en geboortedatum doorgegeven aan Arriva.
 • Arriva stuurt de meedoenpas naar uw huisadres.
 • De meedoenpas is een jaar gelding na datum afgifte.
 • Bij verlies of diefstal van de pas kunt een vervangende pas aanvragen bij de gemeente voor € 15,-.

Hoe werkt het?

 • U bent 18 jaar of ouder, en woont in Nederweert
 • U hebt een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm
 • U hebt weinig of geen vermogen (art. 34 PW),
 • U hebt geen recht op studiefinanciering (Wet Studiefinanciering 2000)
 • U hebt kosten voor deelname aan sportieve, culturele, educatieve of sociale activiteiten.

Wat heb ik nodig?

Naast het ingevulde aanvraagformulier, kan aan u worden gevraagd om onderstaande gegevens te overleggen voor de beoordeling van de aanvraag voor de meedoenregeling.

 • Identiteitsbewijzen van u en eventueel van uw partner en gezinsleden;
 • Bewijzen van uw inkomen, vermogen en schulden van u en eventueel uw partner en gezinsleden.

Bent u tevreden over deze pagina?