Kindpakket

Het Kindpakket is een bundeling van initiatieven en regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Als ouder, verzorger of hulpinstantie kunt u deze regeling(en) aanvragen voor kinderen, die wonen in de gemeente Nederweert. 

Uw kind heeft niet automatisch recht op alle voorzieningen. Voor ondersteuning moet voldaan worden aan de criteria van het fonds. Daarnaast is goedkeuring alleen mogelijk als er voldoende middelen zijn om de aanvraag te kunnen bekostigen.

* Voor jeugdigen die op 31-12-2021 nog 17 jaar waren en in 2022 18 jaar worden (geboortejaar 2004).