Welke kinderopvang in gemeente Nederweert?

Kinderopvang door buren, familie of vrienden of overblijfmogelijkheden voor schoolgaande kinderen zijn geen formele vormen van opvang. Dat wil zeggen dat ze niet vallen onder kinderopvang zoals bedoeld in de Wet kinderopvang. Kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouders vallen hier wel onder. Ze moeten dan wel als zodanig zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Voor de meest actuele informatie over formele kinderopvang in de gemeente Nederweert kunt u kijken op de site van het LRK(externe link).

Kinderopvangtoeslag

Kiest u voor opvang bij geregistreerde kinderdagverblijven of een gastouder, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag aanvragen via de Belastingdienst. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. Geregistreerde verblijven en gastouders vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Om te kijken of u recht hebt op kinderopvangtoeslag, kunt u de voorwaarden bekijken op de website van de Belastingdienst.

Hoogte kinderopvangtoeslag

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat u (of uw partner) werkt. De Belastingdienst kijkt naar de uren van de minstwerkende partner. Op de website van de Belastingdienst(externe link) kunt u een proefberekening maken. U krijgt dan een inschatting van de hoogte van de eventuele kinderopvangtoeslag.

U krijgt alleen kinderopvangtoeslag als u uw kind(eren) plaatst bij een geregistreerde kinderopvangorganisatie/gastouder. De Belastingdienst vraagt dan ook naar het registratienummer van de organisatie/gastouder waar u uw kind plaats. Dit nummer, en overige informatie, vindt u op de site van het LRK.

Doorgeven van wijzigingen

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het aantal uren dat u werkt. Om te voorkomen dat u onverwacht toeslag moet terugbetalen, is erg belangrijk dat u daarom binnen 4 weken wijzigingen doorgeeft bij de Belastingdienst. 

Peuterspeelzaal/peuterprogramma

Sinds 2009 zijn peuterspeelzalen in de gemeente Nederweert onderdeel geworden van de kindercentra (sinds 2018 ook landelijk verplicht: Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk). Voormalige peuterspeelzalen moeten hiermee gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven.

Peuterprogramma

Het voormalige peuterspeelzaalwerk wordt in de gemeente Nederweert ook wel peuterprogramma genoemd. Wat houdt het aanbod peuterprogramma in?

  • Voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar;
  • Goede voorbereiding op de basisschool;
  • Deelname draagt bij aan de ontwikkeling van uw peuter op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling;
  • Op vaste (2) dagdelen in de week (ten minste 8 uur), 40 weken per jaar;
  • Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u via de Belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten krijgen.

Geen recht op kinderopvangtoeslag toch een verlaagd tarief

Sommige ouders kunnen niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Valt u in die doelgroep? Dan kunt u tegen een verlaagd tarief het peuterprogramma afnemen. Het verlaagde tarief heeft uitsluitend betrekking op de afname van de twee dagdelen per week, gedurende 40 weken per jaar. Het verlaagde tarief loopt voor u niet via de gemeente maar via de kinderopvangorganisatie. Zij kunnen u ook meer vertellen over hun (peuterprogramma-) aanbod.

Wilt u gebruik maken van deze regeling, dan vraagt de kinderopvangorganisatie aan u om een verklaring in te vullen. In de verklaring verklaart u dat u geen recht heeft op de kinderopvangtoeslag. Deze verklaring kunt u ontvangen via de kinderopvangorganisatie.

Subsidie peuterprogramma aan kinderopvangorganisatie
De organisatie voor kinderopvang die voldoet aan een aantal voorwaarden, kan voor deze ouders een subsidie van de gemeente krijgen op grond van de Subsidieregeling peuterprogramma Nederweert 2017 (vastgesteld op 20 december 2016, laatst gewijzigd op 25 september 2018).

Toezicht en handhaving kinderopvang

Om opgenomen te kunnen worden in het Landelijk Register Kinderopvang, moet de kinderopvangorganisatie of gastouder voldoen aan eisen in de Wet kinderopvang. Het kindercentrum/gastouders wordt periodiek door de GGD Limburg-Noord beoordeeld op basis van de kwaliteitseisen zoals de Wet kinderopvang die voorschrijft. Op basis van de bevindingen op locatie stelt de GGD een inspectierapport op. Het rapport gaat naar de gemeente en is te vinden op de site van het LRK.  Als de organisatie niet voldoet aan de gestelde eisen, moet de gemeente ervoor zorgen dat de organisatie binnen een bepaalde termijn orde op zaken stelt. Dit wordt het handhaven van de kwaliteitseisen van de kinderopvang genoemd. Op 4 september 2018 hebben burgemeester en wethouders de Beleidsregel handhaving Wet kinderopvang (kortweg handhavingsprotocol) vastgesteld.

Bent u tevreden over deze pagina?