Hier vindt u een aantal veel gestelde vragen en antwoorden. Mist u informatie of heeft u een vraag over het project? Stel deze via info@nederweert.nl.

Om hoeveel woningen gaat het bij het project Tiskeswej Fase 2?

De voorkeursvariant die het college van B&W heeft vastgesteld gaat uit van 42 woningen. 

Welke soort woningen worden er gebouwd?

Een mix van eengezinswoningen en vrije kavels Het woningbouwprogramma ziet er als volgt uit: 

  • 12 vrije kavels
  • 2 geschakelde vrije kavels
  • 8 starterswoningen in de koopsector
  • 12 levensloopbestendige woningen in de koopsector
  • 8 sociale huurwoningen. 

Wanneer worden de kavels uitgegeven?

Om in het gebied te kunnen bouwen is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad dient hier een besluit over te nemen. Aan gronduitgifte wordt gedacht vanaf eind 2024.

Kan ik al een optie nemen op een kavel?

Nee. De verkoop van bouwkavels en woningen kan pas starten nadat de bestemmingsplanprocedure doorlopen is.

Krijgen inwoners van Nederweert-Eind, of met een sociale en/of economische binding met Nederweert-Eind, voorrang?

Bouwen voor eigen inwoners vinden we belangrijk, maar we willen ook ruimte bieden aan mensen van buiten Nederweert. Het Rijk bereidt wetgeving voor die gemeenten mogelijkheden moet geven om hierop te sturen. Het is nog onduidelijk of we dit in Nederweert kunnen gaan toepassen. 

Wordt er projectmatig gebouwd of kan ik zelf bouwen?

De vrije kavels zijn bestemd voor particuliere zelfbouwers. Daarnaast zullen er ook projectmatig woningen gebouwd en aangeboden worden. Ook staat de gemeente open voor collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).

Gelden er regels met betrekking tot welstand?

Voor bouwactiviteiten gelden er in Nederweert voor beperkte gebieden welstandseisen zoals opgenomen in de Welstandsnota Gemeente Nederweert 2020. Deze nota en aangegeven gebieden (o.a. oude dorpskernen en nieuwbouwwijken).

Moeten de woningen gasvrij worden gebouwd?

Ja. Sinds 1 juli 2018 zijn nieuwbouwwoningen verplicht gasloos.

Meer informatie

Meer informatie over bouwen, het beoordelen van bouwplannen en ruimtelijke initiatieven vindt u op https://www.nederweert.nl/wonen.