Het programma Buitengebied in Balans, samen groots, samen doen! heeft een schakelteam. Dit team verzorgt de uitvoering van het programma. Dat doen de leden samen met een uitgebreid netwerk aan mensen van gemeenten, kennisinstituten, ondernemers en diverse instanties en organisaties.

Integraal

De teamleden gaan in gesprek met de diverse partijen waar ontwikkelingen spelen en staan met de betrokken personen voor een optimaal resultaat. Het schakelteam bestaat uit verschillende disciplines (zoals milieu, ruimtelijke ordening, communicatie, bedrijfscontactfunctionaris) binnen de gemeente. Door samenwerking in het schakelteam pakken we zaken integraal op.

Schakelteam

Dialoog

Centraal staan de dialoog, het leggen van verbindingen en het schakelen tussen netwerken.

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij Petra Philips tel. (0495) 677 111. E-mail: p.philips@nederweert.nl