Planning

 1. Afgerond: Januari 2024

  Indienen vergunningen en start aanbesteding

 2. Afgerond: Februari 2024

  Voorbereiding verhuizing en selectie aanbesteding

 3. Momenteel bezig: April 2024

  Sluiting Pinnenhof en bibliocenter, verhuizing naar tijdelijke huisvesting

 4. Nog te doen: Juli 2024

  Gunning aanbesteding

 5. Nog te doen: September 2024

  Start sloop en bouwwerkzaamheden

 6. Nog te doen: December 2025

  Oplevering gebouw

 7. Nog te doen: Januari 2026

  Opening en ingebruikname vernieuwde Pinnenhof