Planning

 1. Afgerond: Voorbereidende werkzaamheden algemeen

  Uitzetten ontwerp

 2. Afgerond: Voorbereidende werkzaamheden perceel

  Verwijderen en afvoeren bomen, hagen en straatmeubilair

 3. Afgerond: Grondwerk

  Realiseren grondwerk voor bouwkundige elementen en groenvoorzieningen

 4. Afgerond: Urnenheuvel

  Leveren en plaatsen urnenheuvel met schanskorf en zitbank

 5. Afgerond: Beplanting

  Aanbrengen beplanting

 6. Afgerond: Frezen en inzaaien perceel

  Frezen van toplaag grasveld en opnieuw inzaaien met gazon en bloemenmengsel

 7. Afgerond: Stucwerk

  Stucwerk bestaande muren

 8. Afgerond: Verharding

  Schoonmaken paden en aanbrengen gebakken klinkers bij opstellingsplaats

 9. Momenteel bezig: Meubilair

  Plaatsen zitbanken

 10. Momenteel bezig: Zichtvensters

  Plaatsen zichtvensters

 11. Momenteel bezig: Oplevering

  Oplevering van herinrichting

 12. Nog te doen: Opening

  Heropening van begraafplaats