Een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Nederweert, in het bijzonder doordat Rekenkameronderzoek de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad versterkt.