Zorg (Wmo)

Home > Zorg (Wmo)

Zorg (Wmo)

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heeft als doel dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. De Wmo regelt dat mensen met een beperking, die niet of niet geheel op eigen kracht of met hulp van hun directe omgeving hun huishouden kunnen voeren en kunnen meedoen, ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, jongeren, mensen met een beperking of mensen met psychische problemen. Lees meer