In Nederweert kijken we naar elkaar om. Zo kunnen we mensen op tijd de juiste hulp geven en eventuele gevaarlijke of vervelende situaties voorkomen.
Als u zich zorgen maakt over iemand, kunt u dit vaak melden bij een meldpunt of instantie. Zij geven u advies over hoe u kunt handelen, of schakelen zelf de juiste hulp in.

Voor spoedeisende situaties belt u altijd 112.

Ik vermoed huiselijk geweld of kindermishandeling

Huiselijk geweld is geweld dat in de huiselijke kring plaatsvindt. Dat betekent dat degene die het geweld pleegt een gezinslid, familielid of vriend is van het slachtoffer. Bijvoorbeeld een (ex-)partner, ouder, kind, mantelzorger, of een vriend van de familie.

Heeft u te maken met huiselijk of seksueel geweld, zoek dan hulp bij mensen uit uw omgeving of neem direct contact op met het meldpunt Veilig Thuis. U kunt ook contact opnemen met Veilig Thuis als u ouderenmishandeling ervaart of signaleert.

Onder kindermishandeling verstaan we lichamelijk en geestelijk geweld, verwaarlozing en seksueel misbruik. Op de website Ikvermoedhuiselijkgeweld.nl staan de signalen waaraan huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen is.

Bellen met Veilig Thuis, ook als u twijfelt of advies wilt

U kunt bellen met het meldpunt Veilig Thuis: 0800-2000 (gratis en 24 uur per dag bereikbaar). U wordt dan automatisch doorverbonden met een hulpverlener in uw eigen regio. De hulpverlener luistert naar uw verhaal en geeft advies. De hulpverlener kan ook helpen bij het organiseren van verdere hulp.

Anoniem bellen

Anoniem bellen is mogelijk. Het nummer is afgeschermd en daarom niet terug te vinden op de telefoonrekening.

Chatten met Veilig Thuis

U kunt van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur ook chatten met een medewerker van Veilig Thuis via de website van Veilig Thuis.

Ik maak me zorgen om het gedrag van iemand anders

Maak jij je zorgen over iemand

Maakt u zich zorgen over het gedrag van iemand anders, bijvoorbeeld een naaste of een buurman? Dan kunt u het meldpunt Zorgwekkend Gedrag bellen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die verward gedrag vertonen, niet (meer) voor zichzelf kunnen zorgen, in een vervuild huis wonen of veel problemen hebben en dreigen af te glijden.

Meldpunt: bel 0800-1205

Via dit meldpunt kunt u met een deskundige praten over de persoon om wie u zich zorgen maakt. Denk bijvoorbeeld aan een buurman die in de war lijkt en niet goed voor zichzelf of zijn huis zorgt. Aan een buurvrouw die steeds vaker met blote voeten op straat loopt en al een paar keer haar huissleutels kwijt was. Of aan iemand waarvan u weet dat hij schulden heeft, die u steeds minder ziet en zijn gordijnen dichthoudt.

Zorgen uiten en advies inwinnen

Het meldpunt biedt een extra mogelijkheid om je zorgen te uiten en advies in te winnen. Afhankelijk van de situatie kun je verschillende dingen doen. Het is mooi als mensen ook zelf proberen contact te maken met de mensen in de buurt waar ze zich zorgen over maken, of met de naasten van deze personen. Het is zeker niet de bedoeling dat persoonlijk contact met buurtbewoners voor alle situaties wordt vervangen door een telefoontje met het meldpunt.

Melding begin van een hulptraject

Het meldpunt is een landelijk doorschakelnummer, dat bellers doorverbindt met het lokaal meldpunt in de regio. In Midden-Limburg wordt het meldpunt uitgevoerd door het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. Door de medewerker van het meldpunt kan advies worden gegeven en als het nodig is wordt er hulp geregeld voor degene over wie de melding wordt gedaan. Zo kan een melding van verward gedrag het begin zijn van een hulptraject.

Bereikbaarheid regionaal meldpunt Zorgwekkend Gedrag

Het meldpunt Zorgwekkend gedrag is bereikbaar tijdens kantoortijden op het telefoonnummer 0800-1205. Belt iemand met zorgen na de openingstijden van het meldpunt, dan kan de beller op werkdagen tot 21:00 uur worden doorverbonden met MIND Korrelatie. Mind Korrelatie biedt een adviesgesprek aan waarin bellers informatie krijgen over welke stappen zij zelf kunnen ondernemen en waar ze hulp kunnen krijgen als ze dat graag willen.

Ik denk dat iemand geen hulp wil

Bemoeizorg richt zich op inwoners die sociaal kwetsbaar zijn en zorg nodig hebben, maar dat zelf niet inzien of hulp afwijzen. Er zijn meestal structurele problemen op verschillende levensgebieden en de problemen zijn complex. Denk hierbij aan psychiatrie, lichamelijke, psychosociale en/of verslavingsproblemen, maar ook aan ernstige vervuiling en/of schulden. Vaak is er ook sprake van overlast of een gevaarlijke situatie voor hun omgeving of henzelf. Het kan ook gaan om mensen die zich juist terugtrekken. Het ontbreekt hen doorgaans aan sociale contacten en (familiaire) verbanden zijn verbroken of verstoord.

Doel van bemoeizorg:

  • Het ongevraagd bieden en organiseren van zorg en ondersteuning aan zorgwekkende zorgmijders en deze (indien nodig) toeleiden richting de reguliere zorg.
  • Een nuttige bijdrage leveren aan het reguleren en terugdringen van overlastgevend gedrag in de directe omgeving.

Als iemand geen hulp wil of hulp niet nodig vindt, dan mag dat. Zolang er geen sprake is van gevaar voor diegene of zijn omgeving. Bemoeizorg maakt deze inschatting, samen met een psychiater en betrokken netwerkpartners zoals politie, woningbouw verenigingen, huisartsen, gemeenten, sociaal werk, onderwijs, andere hulpverleningsinstanties en Veilig Thuis. Mocht er sprake zijn van gevaar dan kan het team er voor kiezen om een traject te starten dat kan leiden tot gedwongen hulp of zorg.

Maakt u zich ernstige zorgen en denkt u dat iemand zorg mijdt?

Als u zich zorgen maakt over iemand, neem dan contact op met Team BZ om uw zorgen te bespreken. Ook als u twijfelt. Team BZ staat u te woord, denkt met u mee, verwijst u eventueel door en helpt u waar ze kunnen. Dit kost u niets.

U kunt contact opnemen per e-mail via midden@teambz.nl.

Ik denk dat iemand geestelijke gezondheidszorg nodig heeft

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig.

Uiterst redmiddel

Verplichte geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is een uiterst redmiddel en wordt alleen ingezet als er écht geen andere oplossing mogelijk is. Het heeft natuurlijk de voorkeur om al eerder en op vrijwillige basis de juiste hulp en zorg te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Soms gaat het echter mis en dan kan een melding Wet Verplichte GGZ uitkomst bieden.

Verplichte zorg is ingrijpend en wordt alleen ingezet in ernstige situaties waarin iemand zelf niet mee wil werken aan zorg. De Wvggz biedt dus niet voor iedereen een oplossing.

Kan ik een melding doen?

Iedereen die zich zorgen maakt dat iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen, dit kan melden bij de gemeente. Deze melding moet gedaan worden bij de gemeente waar de persoon met psychische problemen woont.

Denkt u dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft?

U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Bel daarvoor tijdens openingstijden naar de gemeente, (0495) 677 111
De gemeente onderzoekt of er mogelijk verplichte ggz nodig is. Na uw melding neemt iemand van de gemeente de eerstvolgende werkdag contact met u op. U kunt dan uitleggen wat er aan de hand is en waarom u zich zorgen maakt.