De vergrijzing in Nederland (en specifiek ook in Limburg) zorgt al jaren voor een afname van de beroepsbevolking. Samen met de economische groei leidt dat ertoe dat er sprake is van een groeiende behoefte aan internationale werknemers om het personeelstekort aan te vullen. Het gaat dan om diverse sectoren, zoals de landbouw, de industrie en de logistieke sector. De verwachting is dat er de komende jaren nog sprake zal zijn van een verdere toename van het aantal internationale werknemers.

Ondersteunen door provincie Limburg

De provincie Limburg heeft in 2016 een beleidskader opgesteld en een Taskforce in het leven geroepen om Limburgse gemeenten te ondersteunen in het realiseren van goede huisvesting voor de internationale werknemers.

Nieuw beleidskader voor gemeente

De gemeente Nederweert heeft al in 2010 een beleidskader voor de huisvesting van deze doelgroep opgesteld. Dit beleidskader was niet meer actueel en is nu aangepast. Op 26 mei 2020 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie Huisvesting internationale werknemers gemeente Nederweert 2020 vastgesteld. Onderstaand kunt u de notitie downloaden.