Verkiezingen Europees Parlement: alles wat u moet weten

Op donderdag 6 juni 2024 kunt u uw stem uit brengen voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement.

Stemmen in Nederweert

Binnen de gemeente Nederweert mag u bij elk willekeurig stembureau uw stem uit brengen. Op uw stempas staat welk stembureau voor u het dichtstbijzijnde is. De stembureaus zijn geopend op 6 juni 2024 van 07:30 tot 21:00 uur en zijn makkelijk bereikbaar en toegankelijk. 
Let op: het stembureau bij Thomashuis in Ospeldijk heeft aangepaste openingstijden. Dit stembureau is geopend van 7:30 tot 10:00 uur en van 16:30 tot 21:00 uur.

U kunt op de volgende locaties uw stem uitbrengen:

 • Nederweert, Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
 • Nederweert, St. Joseph Brugske 16
 • Nederweert, Dansrijck, Kerkstraat 87
 • Nederweert, Kerkelijke voorziening Budschop, Rochusplein 1
 • Leveroy, Gemeenschapshuis Pestoeërskoel, Sillenhoek 4
 • Ospel, Stichting M.F.A. Haaze-Hoof, Aerthijsplein 3
 • Ospel, Gymzaal Ospel, Korenbloemstraat 22 (niet toegankelijk voor rolstoel en scootmobiel)
 • Ospel, Thomashuis Ospeldijk , Moostdijk 1A
 • Nederweert-Eind, Gemeenschapshuis Reigershorst, Pastoor Maesplein 13

Als u gaat stemmen dan dient u naast uw stempas ook een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Voor deze verkiezingen geldt dat het identiteitsdocument (rijbewijs, paspoort of ID-kaart) maximaal 5 jaar verlopen mag zijn. Als u zich niet kunt identificeren, mag u niet stemmen.

Wanneer ontvang ik mijn stempas?

De stempassen worden uiterlijk 23 mei bij u bezorgd. Echter ontvangt niet iedereen een stempas voor deze verkiezingen. Voor de verkiezing van het Europees Parlement gelden de volgende voorwaarden.

Voorwaarden Europees Parlement:

 • kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn op de dag van de verkiezing;
 • kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
 • kiezers hebben de Nederlandse nationaliteit; of
 • kiezers hebben de nationaliteit van een EU-lidstaat en hebben zich vóór 23 april 2024 als kiezer laten registreren bij de gemeente;
 • kiezers moeten op de dag van de kandidaatstelling (23-04-2024) zijn ingeschreven als ingezetene in de BRP van een Nederlandse gemeente

Is uw stempas kwijt of beschadigd?

Als u kiesgerechtigd bent, ontvangt u een stempas.

Heeft u op 23 mei 2024 nog geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt, of is die beschadigd? En mag u stemmen? U kunt tot en met maandag 3 juni schriftelijk een stempas aanvragen. Aan de balie kunt u de vervangende stempas tot uiterlijk woensdag 5 juni 2024, 12:00 uur aanvragen. Zonder stempas kunt u niet stemmen.

Neem telefonisch contact op met een medewerker verkiezingen 0495-677111 of stuur een e-mail naar verkiezingen@nederweert.nl. Wanneer u  een nieuwe stempas heeft ontvangen kunt u de oude stempas niet meer gebruiken.

Wilt u liever persoonlijk langskomen, dan kan dat tot uiterlijk woensdag 5 juni 2024 12:00 uur. Neem naar deze afspraak een geldig identiteitsbewijs mee.

Mocht u alsnog uw ‘oude’ stempas terugvinden dan kunt u daarmee niet stemmen.

Wilt u in een andere gemeente binnen Nederland stemmen?

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Dat kan op 2 manieren: schriftelijk, of mondeling aan de balie van de gemeente.

Schriftelijke aanvraag kiezerspas
Een kiezerspas kunt u schriftelijk aanvragen via een aanvraagformulier. Deze kunt u downloaden via formulier K6 of afhalen bij de balie. Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk maandag 3 juni bij de gemeente binnen zijn.

Mondelinge aanvraag kiezerspas
Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot woensdag 5 juni 12.00 uur. Hiervoor moet u zich persoonlijk melden aan de balie van het gemeentehuis. Neem (een kopie van) uw identiteitsbewijs mee.

Bent u niet in de gelegenheid om te stemmen?

Als u niet in de gelegenheid bent om zelf te gaan stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie, kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.
Dit machtigen kan op 2 manieren:

Onderhandse volmacht

Dit kunt u doen door de achterzijde van de kiezerspas volledig in te vullen en te ondertekenen. Overdracht van de stempas aan een andere kiezer uit de gemeente Nederweert kan tot en met de verkiezingsdag. Hiervoor moet u samen met de gemachtigde het volmachtsbewijs op de achterkant van uw stempas invullen en ondertekenen. De stempas verandert daarmee in een volmachtsbewijs.

Aan degene die voor u gaat stemmen moet u (een kopie van) een identiteitsbewijs meegeven, die de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laat zien. Dit mag ook een foto op bijvoorbeeld een telefoon zijn. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Als u uw stempas via onderhandse volmacht heeft omgezet en uiteindelijk toch zelf wilt gaan stemmen, kunt u de onderhandse volmacht intrekken. In dat geval moet u uw omgezette stempas terugvragen bij de gemachtigde. Met deze stempas kunt u stemmen.

Schriftelijke volmacht

Bent u in het buitenland of niet in de gelegenheid om de achterzijde van uw stempas te vullen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. 

U kunt tot uiterlijk maandag 3 juni 2024 tot 13:00 uur dit schriftelijk doen door het formulier schriftelijke volmacht Europees Parlement (Model L8) in te vullen en te versturen naar de gemeente Nederweert. Na toekenning wordt de volmacht naar de volmachtgever verstuurd. U kunt dan niet meer stemmen met uw stempas. Ook kunt u geen vervangende stempas meer aanvragen.

Voorwaarden:

Zowel de gemachtigde als de volmachtgever:

 • mogen niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;
 • moeten op 6 juni 2024 18 jaar of ouder zijn;
 • beide personen moeten op 23 april 2024 (dag van de kandidaatstelling) in de BRP van een Nederlandse gemeente ingeschreven staan;
 • een gemachtigde mag tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem maximaal 2 volmacht stemmen uitbrengen.

Hoe worden de stemmen geteld?

Op donderdag 6 juni na 21:00 uur tellen de stembureauleden alle stemmen op lijst- en op kandidaatsniveau. Dit gebeurt in het stembureau.

Op vrijdag 7 juni controleert het gemeentelijk stembureau (GSB) de uitslag van de stembureaus. Ook worden bij fouten in de processen verbaal eventueel hertellingen uitgevoerd.  De tellingen gebeuren in het gemeentehuis in Nederweert (Raadhuisplein 1, 6032 VR) en daar is ook de zitting van het GSB. 

Het GSB heeft zitting van 09:00 tot 17.00 uur. Bij hertellingen kan het GSB ook op 8 juni nog zitting hebben. Het tellen van de stemmen en de zitting van het GSB is openbaar en u mag daarbij komen kijken.

Op 14 juni stelt het centrale stembureau de verkiezingsuitslag vast.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Kijk op verkiezingen of op www.kiesraad.nl. Daar leest u alles over de verkiezingen.

Ook kunt u bellen naar (0495) 677 111 of een e-mail toesturen naar verkiezingen@nederweert.nl.