Wat kost een evenementenvergunning? 

Er zijn geen kosten verbonden aan een evenementenvergunning.

Categorieën

Regulier evenement (A):
De voor het publiek toegankelijke samenkomst of vermakelijkheid waarbij operationele voorbereiding en uitvoering door een of meer OOV-diensten niet noodzakelijk worden geacht. Dit gelet op de interventiecapaciteit van de organisator van dat evenement bij een (dreigende) aantasting van de openbare orde en veiligheid.

Aandacht evenement (B):
De voor het publiek toegankelijke samenkomst of vermakelijkheid waarbij operationele voorbereiding en uitvoering door een of meer OOV-diensten voorstelbaar worden geacht. Dit gelet op de interventiecapaciteit en risico’s van de organisatoren van dat evenement bij een (dreigende) aantasting van de openbare orde en veiligheid. 

Risicovol evenement (C):
De voor het publiek toegankelijke samenkomst of vermakelijkheid waarbij operationele voorbereiding en uitvoering door een of meer OOV-diensten noodzakelijk worden geacht. Dit gelet op de interventiecapaciteit en risico’s van de organisatoren van dat evenement bij een (dreigende) aantasting van de openbare orde en veiligheid.

Aanvullende informatie

Gelden er extra regels als er dieren zijn betrokken bij het evenement? 

Activiteiten met dieren, zoals een lammetjesdag, kunnen extra gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Om bezoekers en medewerkers van een dergelijke aktiviteit of evenement zo goed mogelijk tegen infectieziekten te beschermen, is het belangrijk dat er hygiëneregels worden nageleefd door alle betrokkenen.

Moet er hulpverlening aanwezig zijn op mijn evenement?

Indien u een activiteit, zoals een festival, wedstrijd, demonstratie of groot feest organiseert dan bent u volgens de wet verplicht voor de veiligheid van de aanwezigen te zorgen. Naast de technische en hygiëne aspecten moeten er ook hulpverleners zijn. Hoeveel dat er zijn is afhankelijk van de omvang en het soort evenement. De EHBO vereniging kan mensen en hiervoor benodigde materieel verzorgen voor uw evenement. Kijk op www.ehbonederweert.nl(externe link) voor meer informatie. 

Hoe kan ik mijn evenement onder de aandacht brengen?

Hebt u voor uw evenement een vergunning aangevraagd of een melding gedaan en hebt u een bevestiging ontvangen dat uw evenement kan doorgaan? Dan kunt u hier uw evenement aanmelden voor de evenementenkalender.
Verder staan in elke kern van Nederweert digitale informatieborden. Daar kunnen niet-commerciële organisaties (zoals dorpsraden, verenigingen, stichtingen en andere organisaties) teksten laten plaatsen ter promotie van bijvoorbeeld een evenement. Hier treft u meer informatie en een aanmeldformulier aan.

Wat is een Bibob-toets?

Op grond van Artikel 2.1 lid 1 van het gemeentelijk Bibob-beleid vindt bij bepaalde aanvragen een verplichte Bibobtoets plaats. Hiervoor vult u het Bibob-vragenformulier in. Let op: U vult dit formulier pas in als wij daar om vragen; u ontvangt dit verzoek nadat u contact hebt gehad met de gemeente over uw voornemens tot een vergunningaanvraag. Dit formulier levert u vervolgens in, inclusief alle bijlagen. Hiermee checkt de gemeente de achtergrond van uw bedrijf en eventueel de financiën en de medewerkers.