In elke kern van Nederweert staan digitale informatieborden waar o.a. evenementen aangekondigd kunnen worden. 

Inleiding

In elke kern van Nederweert staan digitale informatieborden. Daar kunnen niet-commerciële organisaties (zoals dorpsraden, verenigingen, stichtingen en andere organisaties) teksten laten plaatsen ter promotie van bijvoorbeeld een evenement. Op de borden staan ook mededelingen en informatie over activiteiten van de gemeente Nederweert. Aan het plaatsen van een tekst zijn enkele voorwaarden verbonden. Die regels leggen we hieronder uit.

Waar staan de digitale informatieborden?

LocatieKern
BrugskeNederweert
Lindenstraat Nederweert
RochuspleinBudschop
KerkstraatLeveroy
LochtstraatOspel
KlaarstraatOspel
MeijelsedijkOspeldijk
EindNederweert-Eind

Kosten

Het laten plaatsen van een boodschap is gratis.

Wat moet u doen? 

Het aanmelden van een evenement of activiteit kan hieronder. 

Aanmelden evenement of activiteit 

Algemeen: 

 • Gegevens voor het bord: 5 regels, 16 karakters per regel. In totaal kan een tekst uit 64 karakters bestaan. 
 • Grotere, algemene evenementen (zoals kermissen, Moulin Blues, Outrageous, Americana Village) krijgen voorrang op kleinere evenementen (zoals bijvoorbeeld een open dag of een tentoonstelling). 
 • Gemeentelijke mededelingen die van belang zijn voor inwoners van de gemeente Nederweert, krijgen voorrang. Ook noodberichten gegeven door gemeente, politie, brandweer of hulpdiensten hebben de hoogste prioriteit. Deze berichten kunnen reden zijn om (alle) andere vermeldingen tijdelijk achterwege te laten. 

Activiteiten / evenementen die in aanmerking komen voor publicatie zijn: 

 • Specifiek uit de gemeente Nederweert. 
 • Gemeente overstijgende evenementen komen (incidenteel) ook voor publicatie in aanmerking. 
 • Van algemene aard, voor iedereen toegankelijk (al dan niet tegen betaling) en interessant, voor incidenteel, niet wekelijks terugkerende evenementen / activiteiten. 
 • Niet commerciële aard (jaarmarkten, kermissen, e.d. worden als niet commercieel bestempeld).
 • Evenementen van commerciële instellingen die voor een breed en algemeen publiek toegankelijk zijn worden per aanmelding beoordeeld (galeries, tentoonstellingen etc.).
 • Evenementen van (sport)verenigingen. Enkel voor ‘bijzondere’ evenementen of activiteiten (dus niet de wekelijkse wedstrijd, maar wel volleybalweekenden waar iedereen aan mee kan doen, belangrijke wedstrijden zoals finale Nederlandse Kampioenschappen).

Activiteiten / evenementen die NIET in aanmerking komen zijn: 

 • Teksten van politieke of religieuze aard.
 • Beledigend, aanstootgevend of betrekking hebben op alcohol, tabak, drugs of sex (beoordeling door de gemeente Nederweert).
 • Uitingen van een persoonlijke mening / opvatting.
 • Verkoopacties/ reclameboodschappen (bv. “deze week 2 halen, 1 betalen”).

Beheer:

 • Aanmelden van activiteit / evenement kan digitaal bij de gemeente Nederweert en aan de balie of per post. In verband met de afhandeltijd adviseren we minimaal drie weken voorafgaand aan de activiteit / evenement. 
 • Twee weken voor aanvang activiteit / evenement vindt publicatie plaats. 
 • Gemeente Nederweert zorgt voor publicatie (invoer en beheer van datagegevens). 
 • Gemeente Nederweert behoudt het recht om activiteiten / evenementen wel dan niet te plaatsen of de periode van plaatsing aan te passen. Indien noodzakelijk, wordt de aanvrager gevraagd om gegevens te wijzigen en/of aan te passen. 
 • De gemeente mag inhoudelijke, redactionele en/of taalkundige aanpassingen doen ten behoeve van de leesbaarheid en/of de interpretatie. 
 • De gemeente kan aanvragen weigeren wanneer deze in strijd zijn met bovenstaande spelregels. De aanvrager wordt hiervan in kennis gesteld. 
 • De gemeente is niet aansprakelijk voor het niet of maar deels verschijnen van een vermelding op de digitale informatieborden door problemen, defecten e.d. of vanwege grote evenementen, calamiteiten en dergelijke die de hoogste prioriteit krijgen. 
 • Het niet of maar gedeeltelijk verschijnen van een vermelding is geen aanleiding tot schadevergoeding.