Gemeenteraad

Home > Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Het aantal leden van de raad is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. In Nederweert zijn 17 gemeenteraadsleden. De inwoners van de gemeente kiezen de raadsleden voor 4 jaar. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op 21 maart 2018. De taken en bevoegdheden van de gemeenteraad zijn geregeld in de Gemeentewet.

Presidium

Het presidium maakt de concept-agenda van de gemeenteraad. Daarnaast behandelt het presidium verschillende praktische en procedurele zaken rondom de gemeenteraad.
Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters. De burgemeester is voorzitter van het presidium. Tijdens de vergaderingen van het presidium is ook de raadsgriffier aanwezig. Vergaderingen van het presidium zijn openbaar.