In Nederweert kent de vergadercyclus van de gemeenteraad drie type openbare vergaderingen: Informatiebijeenkomst (informerend), meedenkbijeenkomst (participerend) en raadsvergadering (besluitvormend). Een vergadering start met het vragenuur, gevolgd door het agendapunt spreekrecht. U kunt tijdens het spreekrecht uw mening naar voren brengen (inspreken). U kunt zich voor spreekrecht aanmelden door minimaal 48 uur voorafgaand aan de vergadering een e-mail te sturen naar de griffier via het e-mailadres griffier@nederweert.nl

Spreekrecht is bedoeld voor een onderwerp dat op de agenda staat waarover de raad een besluit moet nemen. Niet voor elk onderwerp kan spreekrecht worden aangevraagd. Voor ingezonden brieven kan dit bijvoorbeeld niet. U leest alle bepalingen in artikel 15 van het Reglement van Orde 

Hoe gaat het inspreken en wat kunt u verwachten?

  • Het spreekrecht staat geagendeerd als punt 3 op de raadsagenda, na de opening en het vragenuur dat bedoeld is voor vragen van de raad. Een raadsvergadering begint normaliter om 19.00 uur. Afhankelijk van het aantal vragen tijdens punt 2, het vragenuur, bent u rond 20.00 uur aan de beurt.
  • De burgemeester of plaatsvervangend raadsvoorzitter zit de raadsvergadering voor en nodigt u uit om plaats te nemen achter de microfoon.
  • U heeft 5 minuten de tijd om te spreken (tenzij er meer dan 6 insprekers zijn; er is maximaal 30 minuten spreektijd en max 5 minuten per persoon). Denk daarom goed na over wat u wilt zeggen.
  • U mag (van te voren of achteraf) uw tekst mailen aan de griffier: griffier@Nederweert.nl. De griffier zorgt ervoor dat de raadsleden, burgemeester en wethouders uw tekst ontvangen.
  • Soms kunnen raadsleden u een verhelderende vraag stellen. 
  • U richt zich tot de raadsleden en niet tot de verantwoordelijke wethouder, die bijna altijd wel aanwezig is bij de vergadering. 
  • Tot slot vraagt de voorzitter u weer plaats te nemen op de publieke tribune waarna de raadsvergadering verder gaat. 

Opnames en livestream

Raadsvergaderingen worden live gestreamd via onze eigen website en via Nederweert24. Deze opnames zijn ook terug te kijken op de site van de gemeente Nederweert. Ook u als inspreker komt in beeld. De opnames worden gearchiveerd volgens de regels van de archiefwet.