De gemeenteraad stelt kaders, controleert het college van burgemeester en wethouders en is de volksvertegenwoordiger. U stuurt een brief aan de raad:

  • Als het college een voorstel aan de raad doet en u wilt dat de raad bij de besluitvorming rekening houdt met uw standpunt. (U heeft bijvoorbeeld het gevoel dat dit door het college nog niet voldoende is gebeurd).
  • Als u ideeën heeft over een gemeentelijke aangelegenheid.
  • Als u zich zorgen maakt over de uitvoering van het beleid dat door de raad is vastgesteld.

Wat moet u weten voordat u een brief of e-mail schrijft

Een brief aan de raad is openbaar. Dat betekent dat uw brief ook opgevraagd kan worden door bijv een journalist. Wij zorgen ervoor dat uw naam, adresgegevens dan niet-leesbaar zijn. De inhoud van de brief is voor iedereen te lezen. Daarnaast is het belangrijk om in uw brief een vraag te stellen. U kunt ook een verzoek aan de raad doen. Dan krijgt u daarop altijd antwoord.

Wat gebeurt er als u een brief stuurt

De griffiemedewerkers zorgen dat uw brief of e-mail naar de raad gaat. De raad besluit dan wat zij met uw verzoek of vraag gaat doen. De raadsleden kunnen op veel verschillende manieren uw brief of e-mail behandelen. Zo kunnen raadsleden u uitnodigen om vragen te beantwoorden. Maar een andere mogelijkheid is dat zij besluiten dat zij uw brief gaan bespreken in een vergadering. Als zij besloten hebben wat zij gaan doen, dan krijgt u hierover een bericht. Dan hoort u meteen wat de volgende stap is.

U kunt uw brief aan de gemeenteraad zowel schriftelijk als digitaal sturen.  

Adres

Stuur uw brief aan:

Gemeente Nederweert
T.a.v. de gemeenteraad
Postbus 2728
6030 AA Nederweert

of per mail naar: info@nederweert.nl

U mag uw brief ook afgeven aan de balie in het gemeentehuis of in de brievenbus bij de entree deponeren.