De afvalinzameling verandert. Het gaat om de inzameling van PMD, restafval en GFT en om het weegsysteem.

We verbeteren de afvalinzameling op basis van de ervaringen met de pilot in Budschop, de uitkomst van een enquête waarin inwoners hun ervaringen hebben gedeeld en de wensen van de gemeenteraad. Ook de input van de inwonersklankbordgroep afval en twee sorteeranalyses spelen daarbij een rol.

Vanaf oktober 2022 voeren we de eerste wijzigingen door. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij.

  • Het PMD (plastic, metaal en drinkkartons) wordt nu 1 x per twee weken opgehaald. Vanaf maandag 3 oktober 2022 wordt het PMD wekelijks opgehaald. We blijven daarvoor de speciale doorzichtige zakken gebruiken die gratis verkrijgbaar zijn bij een groot aantal afhaalpunten.
  • In Budschop stopt de proef met het inzamelen van restafval via de tariefzak. Op woensdag 28 september wordt de tariefzak voor het laatst opgehaald. Inwoners van het pilotgebied kunnen vanaf dat moment de duobak weer gebruiken voor restafval en GFT (groente-, fruit- en tuinafval).

In 2023 verbeteren we de afvalinzameling verder. We geven een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

  • Vanaf januari 2023 schaffen we het huidige weegsysteem af.
  • Voor restafval krijgen alle huishoudens medio 2023 een nieuwe container. 
  • Huishoudens gaan vanaf medio 2023 per lediging van de restafvalcontainer betalen. De kosten daarvoor dient de gemeenteraad nog vast te stellen. 
  • De huidige duobak kan vanaf medio 2023 alleen worden gebruikt voor het aanbieden van GFT. 
  • De kosten voor het aanbieden van GFT worden in 2023 verrekend in het vastrecht. U betaalt voor het GFT dan niet per kilo of per lediging. 
  • Luiers- en incontinentiemateriaal blijven we apart inzamelen via de bekende inzamellocaties.

Op dit moment vindt de aanbesteding van de afvalinzameling plaats. In aanloop naar 2023 komen we uitgebreid terug op de veranderingen en wat dat precies betekent voor inwoners.

Luiers, incontinentiemateriaal en overige afvalstromen

Het inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal verandert in 2023 niet. Net als de inzameling van glas, textiel en oud papier. Ook voor de milieustraat verandert er niets.