Ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen wordt afvalstoffenheffing opgelegd. U ontvangt een aanslag afvalstoffenheffing als u gebruik maakt van een perceel, waarvoor de gemeente de verplichting heeft tot het inzamelen en beheer van huishoudelijk afval.

Wat zijn de kosten?

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast recht ad. € 116,40 en een bedrag per aangeboden kilo huishoudelijk afval, namelijk € 0,21.

Meer informatie over de tarieven vindt u in de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten of op de website www.bsgw.nl.

Hoe werkt het?

Ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen wordt een afvalstoffenheffing opgelegd. U ontvangt een aanslag als u gebruik maakt van een perceel, waarvoor de gemeente de verplichting heeft tot het inzamelen en beheer van huishoudelijk afval. Het bevolkingsregister is hierbij in beginsel bepalend.

Ook indien u geen of weinig gebruik maakt van de mogelijkheid om uw huishoudelijk afval op te laten halen, bent u belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing.

Naast een vast recht betaalt u een bedrag per kilo aangeboden groente-, fruit- en tuinafval en restafval die via uw container wordt ingezameld.

Bent u tevreden over deze pagina?