Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Wat kost het?

  • Vastrecht € 96,56
  • Variabel tarief per lediging € 5.03 restafvalcontainer 140 liter
  • Variabel tarief per lediging € 1.45 restafvalcontainer 40 liter
  • Gft gratis
  • PMD gratis
  • Zakken voor luiers en incontinentiemateriaal gratis

Meer informatie over de tarieven vindt u in de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten of op de website www.bsgw.nl.

Hoe werkt het?

Ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen wordt een afvalstoffenheffing opgelegd. U ontvangt een aanslag als u gebruik maakt van een perceel, waarvoor de gemeente de verplichting heeft tot het inzamelen en beheer van huishoudelijk afval. Het bevolkingsregister is hierbij in beginsel bepalend.Ook indien u geen of weinig gebruik maakt van de mogelijkheid om uw huishoudelijk afval op te laten halen, bent u belastingplichtig voor de afvalstoffenheffing.Vanaf 1 september 2023 komt ook variabeltarief per lediging erbij. PMD en GFT is vanaf 2023 verrekend in het vastrecht.

Bent u tevreden over deze pagina?