In 2023 verandert de inzameling van restafval en GFT (groente-, fruit- en tuinafval). Vanaf 1 januari zijn we met het weegsysteem gestopt.
We doen dit naar aanleiding van de ervaringen met de pilot in Budschop, de uitkomst van een enquête waarin inwoners hun ervaringen hebben gedeeld en de wensen van de gemeenteraad. Ook de input van de inwonersklankbordgroep afval en twee sorteeranalyses speelden een rol.
In 2022 zijn al een aantal verbeteringen ingevoerd. In 2023 verbeteren we de afvalinzameling verder. 
Vanaf 1 september 2023 zamelen we GFT en restafval op een andere manier in. 

Hoe ziet de afvalinzameling er tussen januari 2023 en 1 september 2023 uit?

 • GFT en restafval kunt u via de duobak aanbieden. De duobak wordt wekelijks geledigd.
 • Vanaf januari 2023 schaffen we het weegsysteem af.
 • De kosten voor het inzamelen van restafval en GFT verrekenen we in het vaste tarief. U hoeft niet extra te betalen voor het aanbieden van de duobak.
 • PMD (plastic, metaal en drinkkartons) halen we wekelijks op in de speciale doorzichtige zakken. Deze zakken zijn gratis verkrijgbaar bij een groot aantal afhaalpunten. PMD wordt op dezelfde dag ingezameld als de duobak. 
 • Luier- en incontinentiemateriaal blijven we apart inzamelen via de bekende inzamellocaties.
 • Het inzamelen van glas, textiel en oud papier verandert in 2023 niet. Ook voor de milieustraat verandert er niets.

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen vanaf 1 september 2023.

 • Voor restafval krijgen alle huishoudens medio 2023 een nieuwe container. 
 • Huishoudens gaan vanaf 1 september 2023 per lediging van de restafvalcontainer betalen. De kosten gaan € 4,26 per lediging bedragen. 
 • De huidige duobak kan vanaf 1 september 2023 alleen worden gebruikt voor het aanbieden van GFT. 
 • De kosten voor het aanbieden van GFT worden in 2023 verrekend in het vastrecht. U betaalt voor het GFT dan niet per kilo of per lediging. 
 • Inzameling van GFT en restafval vindt één keer per twee weken plaats.
 • Voor appartementen kijken we naar een maatwerkoplossing. 

Waarom een nieuw afvalsysteem?

Samen op termijn minder afval produceren en het afval beter gescheiden aanbieden, zodat het beter verwerkt kan worden. Dat zijn de twee redenen om afval anders in te gaan zamelen. Bovendien kunnen duobakken, waarbij twee verschillende afvalstromen in één bak zitten, op termijn niet meer ingezameld worden. Ook het beheersen van de kosten is een belangrijk onderdeel. 

Beter scheiden scheelt in kosten

Gemeenten betalen geld voor het ophalen en verwerken van restafval. De hoogte van dit bedrag hangt af van de hoeveelheid restafval dat verbrand moet worden. De rijksoverheid verhoogt ieder jaar de kosten voor het verbranden van restafval. Daar hebben we geen invloed op. Doen we niks aan de berg restafval dan stijgt de rekening elk jaar voor het verwerken van het afval. Met elkaar kunnen we die stijging wel zo laag mogelijk houden door afval zo goed mogelijk te scheiden.