Wat is het?

Wat leuk dat u gaat trouwen. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente waar u wilt trouwen. Vroeger heette dit 'in ondertrouw gaan'.

Om uw huwelijksdatum vast te leggen dient u telefonisch een afspraak te maken. Telefoonnummer (0495) 677 111.

U wilt uw relatie bevestigen voor de wet. Dat kunt u doen door te trouwen of door een geregistreerd partnerschap aan te gaan. Het huwelijk wordt gesloten door een ambtenaar van de burgerlijke stand. U kunt uw huwelijk tevens laten inzegenen in de kerk van uw geloofsovertuiging. Dat kan pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten. U moet uw voorgenomen huwelijk of partnerschap melden bij de gemeente. Dat doet u door de gemeente te bellen (0495) 677 111 en een datum vast te leggen. Vervolgens kunt u hieronder het formulier invullen en verzenden. Maakt u gebruik van de gratis huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie op maandagochtend? Gebruik dan het formulier 'Vragenlijst voor gratis huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie'.

Vragenlijst voor huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie

Gratis huwelijk

Op maandagochtend om 9.00 uur en om 10.00 uur kunt u gratis trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in het gemeentehuis van Nederweert (alleen wanneer een van beiden woonachtig is in Nederweert). Wilt u daar gebruik van maken? Bel dan eerst naar het gemeentehuis (0495) 677 111 om de datum vast te leggen en vul daarna onderstaand formulier in.

Vragenlijst voor gratis huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie

Trouwen / partnerschapsregistratie op elke locatie in Nederweert

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is binnen de hele gemeente Nederweert mogelijk, zowel op binnen- als buitenlocaties. Inwoners kunnen zelf een locatie aandragen. Als enige toetsingscriteria gelden daarbij de ‘openbare orde’ en de ‘goede smaak’; verder zijn er vooraf geen formaliteiten nodig. Degenen die het verzoek voor een locatie doen, zijn zelf verantwoordelijk voor bijvoorbeeld tijdig aanvragen, veiligheid, voorzieningen, inrichting van de locatie, een uitwijkmogelijkheid bij slecht weer, toestemming van de eigenaar/gebruiker, risico’s, aansprakelijkheid en afspraken met de Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (Babs). In principe bestaat er een 24-uursservice, uiteraard in overleg en overeenstemming over dag en tijdstip met de Babs.

Beoordeling vrije locatie voor een huwelijksvoltrekking/partnerschapregistratie

Aangewezen trouwlocaties Nederweert

Er zijn ook twee aangewezen trouwlocaties in Nederweert. In het gemeentehuis is van maandag t/m vrijdag beschikbaar tussen 9.00 uur en 18.00 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur. Ook in het openluchtmuseum Eynderhoof, kunt u terecht voor een huwelijk.

Tijdens de openingstijden van het museum, in overleg met mevrouw J. Heijnen.

Voor de legeskosten van een huwelijk kijkt u onder het tabblad kosten.

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

Voor het voltrekken van het huwelijk kunt u kiezen uit vier buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand (BABS). We stellen ze graag aan u voor.

Hoe werkt het?

Samen met de gemeente bespreekt u onder meer:

 • de trouwdatum
 • de trouwlocatie
 • welke trouwambtenaar u wilt
 • wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie
 • of u een trouwboekje wilt
 • wat de kosten zijn

Belangrijk is dat:

 • u en uw partner allebei 18 jaar of ouder zijn
 • jullie ongetrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben met iemand anders

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er zijn 3 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, geeft u elkaar het ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Bij een huwelijk moet u altijd naar de rechter om te kunnen scheiden.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed.

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • Geef aan wie uw getuigen zijn tijdens de ceremonie. Deze personen moeten meerderjarig zijn. U mag minimaal 2en maximaal 4 getuigen hebben.
 • Als u en uw partner een geregistreerd partnerschap met elkaar hebben en dit willen omzetten in een huwelijk, vraagt u om een 'akte van omzetting'.

Trouwen met een niet-Nederlander

Als uw partner niet de Nederlandse nationaliteit heeft, legt hij of zij eerst een 'Verklaring geen schijnhuwelijk' af. Hiermee verklaart uw partner niet met u te trouwen voor een verblijfsvergunning. De IND controleert deze verklaring.

U hebt deze verklaring niet nodig, als u:

 • allebei de nationaliteit hebt van een van deze landen  
 • allebei een verblijfsvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • allebei een asielvergunning hebt voor onbepaalde tijd
 • een buitenlands huwelijk ouder dan 10 jaar in Nederland wilt laten registreren
 • een beëindigd buitenlands huwelijk in Nederland wilt laten registreren.

Wat kost het?

Huwelijksrecht/partnerregistratie in het gemeentehuis op ma t/m vrij270,00
Huwelijksrecht/partnerregistratie in het gemeentehuis op zaterdag420,00
Huwelijksrecht/partnerregistratie op Eynderhoof  565,00
Huwelijksrecht/partnerregistratie op Eynderhoof zaterdag610,00
Huwelijksrecht/partnerregistratie in of op een vrije locatie binnen kantooruren350,00
Huwelijksrecht/partnerregistratie in of op een vrije locatie buiten kantooruren500,00
Trouwboekje/partnerregistratie boekje standaard11,00
Uittreksel Burgerlijke stand16,60
Verklaring huwelijksbevoegdheid27,50
Getuigen van de gemeente per persoon16,25
Wijzigen/annuleren huwelijk (binnen 6 weken voor huwelijk)65,00

Bent u tevreden over deze pagina?