Wat is het?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op uw eigen terrein en is bedoeld voor de persoon die u verzorgt. U kunt ook zelf in de mantelzorgwoning wonen. Degene die u verzorgt woont dan in het bijbehorende huis.

  • U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen.
  • Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen.
  • Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Wat moet ik doen?

Hoe werkt het?

Mantelzorg vindt plaats tussen mensen die een sociale relatie met elkaar hebben. Hiervoor kan het wenselijk zijn om bij elkaar te wonen, maar toch een eigen woonruimte te hebben. Mantelzorg is intensieve zorg of ondersteuning. Het is meer dan de gebruikelijke hulp en zorg van huisgenoten voor elkaar. De mantelzorgbehoefte moet aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld door een verklaring van een huisarts.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om zonder omgevingsvergunning bouwwerken te bouwen en te gebruiken voor het verlenen van mantelzorg. In de mantelzorgwoning mogen maximaal 2 personen wonen, van wie minstens 1 persoon mantelzorg ontvangt of verleent.

Kan het vergunningvrij?

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om zonder omgevingsvergunning bouwwerken te bouwen en te gebruiken voor het verlenen van mantelzorg. Dit blijkt uit de regels voor het vergunningvrij bouwen en gebruiken van een aanbouw, uitbouw of bijgebouw. Er zijn verschillende situaties mogelijk:

  • Het gebruik van ruimte in een bestaande woning voor mantelzorg.
  • Het gebruiken van een bestaand bijgebouw bij een woning voor mantelzorg.
  • Het bouwen van een nieuwe aanbouw aan de woning of een nieuw bijgebouw bij de woning om te gebruiken voor mantelzorg.
  • Het plaatsen van een verplaatsbare unit bij een woning voor mantelzorg.

Voor meer informatie over de voorwaarden voor een vergunningvrije mantelzorg kunt u hier lezen(externe link).

Beëindiging van de mantelzorg

Als de noodzaak voor mantelzorg vervalt, moet u de huisvesting voor mantelzorg beëindigen. U moet het gebruik van het bouwwerk voor de mantelzorg weer terugbrengen naar de oorspronkelijke functie. U moet de voorzieningen die het gebruik als een zelfstandige woonruimte mogelijk maken weer verwijderen. Het is niet mogelijk deze ruimte vervolgens als zelfstandige woonruimte te verhuren.

Mantelzorgwoning vooruitlopend op een zorgbehoefte

In sommige gevallen is er, vooruitlopend op een toekomstige zorgbehoefte, al een mantelzorgwoning bij een woning mogelijk. Zie hiervoor de “Verruimde regeling mantelzorgwoningen Nederweert”. Hiervoor is altijd een vergunning nodig.

Mantelzorg en andere regels

Het verlenen en ontvangen van mantelzorg heeft ook gevolgen voor de toepassing van andere regels. U kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een andere berekening van inkomens en toeslagen.