Onze mooie gemeente is er voor iedereen. Ontmoeten, gezelligheid en samen de handen uit de mouwen steken, vinden we erg belangrijk. En onze inwoners hebben hier bijzondere, creatieve en verrassende ideeën over. Hebt u ook een idee? Dan helpen wij u graag!

Ik wil een idee indienen

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, kunt u het idee-formulier invullen en verzenden. De leefbaarheidsregisseur neemt binnen twee weken contact met u op.

Voorwaarden

Idee indienen

Na het indienen van een idee

Indien nodig wordt een afspraak gemaakt om met u het idee door te spreken. Er wordt dan samen met u gekeken naar de voorwaarden van het leefbaarheidsfonds. De voorwaarden van het leefbaarheidsfonds geven aan waar een idee aan moet voldoen.

Vervolgens informeren wij u binnen zes weken nadat u uw idee hebt ingediend of uw verzoek om een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds wordt toegekend.

Let op: Vraagt u een financiële bijdrage uit het leefbaarheidsfonds die hoger is dan € 500,- ? Dan geldt de volgende voorwaarde: U moet binnen 4 weken na de realisatie van het initiatief, een overzicht van de werkelijke kosten en verkregen inkomsten indienen bij het college van burgemeester & wethouders van Nederweert. Dit doet u per post t.a.v. Burgemeester en wethouders, Postbus 2728, 6030 AA Nederweert. Of per mail via: info@nederweert.nl

Op basis van dit overzicht wordt achteraf de hoogte van de subsidie vastgesteld en toegekend.

Ingediende ideeën