Voorwaarden idee

De subsidie wordt beschikbaar gesteld voor initiatieven die over het algemeen:

  • kunnen rekenen op een draagvlak voor het initiatief in de directe omgeving;
  • niet eerder hebben plaatsgevonden in de betreffende wijk, buurt of straat, dan wel voor een tweede keer een geringe ondersteuning verdienen;
  • zoveel mogelijk worden georganiseerd in samenwerking met andere (maatschappelijke)organisaties;
  • binnen een half jaar na de start zijn uitgevoerd;
  • worden uitgevoerd door vrijwilligers;
  • geen commercieel belang dienen;
  • Commerciële/politieke partijen sluiten we uit.

Bekijk de volledige beleidsregel Leefbaarheidsinitiatieven.