U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

Wat moet ik doen?

Aankoop van een graf

U kunt zelf van te voren al een recht tot begraven kopen, maar ook besluiten dit te zijner tijd aan de nabestaanden/begrafenisondernemer over te laten. U kunt voor maximaal een bepaalde periode aankopen, daarna kunt u dit recht desgewenst verlengen.