De onderstaande regels horen bij de melding van een klein evenement van artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Nederweert (APV). De verantwoordelijkheid voor het evenement ligt bij de organisator van het evenement.

Evenement

 • Het evenement mag plaatsvinden tussen 9.00 - 01.00 uur.

Veiligheid

 • De veiligheid van deelnemers en bezoekers moet gegarandeerd zijn.

Afval

 • De locatie van het evenement moet schoon en opgeruimd achter gelaten worden.

Schade/gebruik eigendommen of grond gemeente

De gemeente en derden mogen geen schade lijden door het evenement. Schade aan eigendommen of grond van de gemeente als gevolg van het evenement wordt in rekening gebracht. Schade moet de organisatie altijd melden bij de gemeente Nederweert.

Aanwijzingen

Aanwijzingen van gemeente, politie of brandweer moeten direct worden opgevolgd.

Vrijhouden van terreingedeelten

 • Er moet altijd een vrije doorgang zijn voor de hulpdiensten (breedte van tenminste 4,50 meter en een hoogte van 4,20 meter). Hekwerken die deze route blokkeren moeten snel en gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Bouwwerken voor verblijf van mensen moeten tot op 10 meter afstand te bereiken zijn voor hulpverleningsvoertuigen en overige bouwwerken tot op 25 meter.
 • Brandkranen en brandputten moeten voor de brandweer vrij en goed bereikbaar worden gehouden.

Elektrische installatie, kooktoestellen, barbecue, blusmiddelen

 • Zorg voor een veilige elektrische installatie.
 • Plak kabels en snoeren die over de vloer lopen goed af, zodat er niemand over kan vallen.
 • Plaats kooktoestellen stevig op de vloer/tafel en zorg ervoor dat ze niet om kunnen vallen.
 • Plaats kooktoestellen minimaal 1,5 meter van tentdoek of andere brandbare materialen en zorg voor brandwerende afscherming.
 • Zorg dat er goed passende deksels voor de pannen aanwezig zijn. Blus ‘vlam in de pan’ nooit met water.
 • Het gebruik van andere gassen dan butaan of propaan is niet toegestaan.
 • Er mogen niet meer dan 2 flessen met maximaal 26 liter per fles aanwezig zijn.
 • Gebruik alleen goede slangklemmen en oranje propaanslangen met een jaarmerk.
 • Zorg ervoor dat gasflessen niet verhit kunnen worden door kooktoestel of zon.
 • De barbecue moet op voldoende afstand van gebouwen, goederen of beplanting staan om brandgevaar te voorkomen.
 • Boven de barbecue mag geen afdak of zeil bevestigd worden, tenzij dit gemaakt is van moeilijk brandbaar materiaal en zich bevindt op een hoogte van minimaal 2,5 meter.
 • Gebruik alleen goede barbecues en stel ze zo op dat niemand erover kan vallen.
 • Doof na afloop smeulende resten.
 • Zorg ervoor dat er 1 of meerdere goedgekeurde blusapparaten aanwezig zijn. Bij voorkeur geplaatst bij bedienend personeel of bij de opslag van brandbare spullen of plaats waar gebakken wordt.