In de gemeente Nederweert worden verschillende afvalstromen gescheiden ingezameld. Hier leest u hoe de afvalinzameling eruit ziet. 

Lediging restafval

Voor restafval maakt u gebruik van een grijze container. De lediging van de grijze restafvalcontainer vindt plaats in de oneven weken (37, 39, 41 enz.).

Kosten restafval 

De kosten voor de lediging van de grijze container en rolbox zijn hier te vinden. 

Lediging GFT 

De groene duobak/rolbox is vanaf 1 september 2023 alleen bestemd voor het aanbieden van GFT (groente-, fruit-, tuinafval). De lediging van de groene GFT-container vindt plaats in de even weken (36, 38, 40 enz.). 

Kosten GFT

De kosten voor het aanbieden van GFT worden verrekend in het vastrecht. U betaalt voor het GFT niet per kilo of per lediging.

Aanbieden container

Biedt uw container aan zoals u het altijd gewend was te doen.
Als de container op een andere wijze aangeboden moet worden dan wijst zich dat doordat u een sticker op de container krijgt of doordat de container andersom is teruggezet door de inzamelaar.
Tip: zet de container op tijd aan de straat en laat hem buiten staan totdat deze is leeggemaakt. 

Ophalen PMD

PMD wordt wekelijks opgehaald via de speciale doorzichtige gele zakken. Het PMD wordt op dezelfde dag opgehaald als de container wordt geledigd. 

Afvalinzameling bij hoogbouw en appartementen

Een aantal geselecteerde complexen kan het GFT naar een ondergrondse container brengen. U betaalt voor het aanbieden van de restafvalcontainer of rolbox. De tarieven voor het ledigen van de grijze container vindt u hier. PMD wordt wekelijks opgehaald via de speciale doorzichtige zakken. 

Luier- en incontinentiemateriaal

Luier- en incontinentiemateriaal kunt u gratis brengen naar verzamelcontainers.

Glas, textiel en oud papier

Glas en textiel kunt u brengen naar verzamelcontainers. Oud papier wordt ingezameld door verenigingen. Het verschilt per vereniging of het oud papier wordt opgehaald of dat u het kunt wegbrengen.

Milieustraat

Meer info over de milieustraat: www.weert.nl/milieustraat.

Beter scheiden is beter voor het milieu en scheelt in kosten

Afval goed scheiden zorgt ervoor dat grondstoffen beter hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Restafval wordt niet verder gescheiden en wordt verbrand. De rijksoverheid verhoogt ieder jaar de kosten voor het verbranden van restafval. Daar hebben we geen invloed op. Doen we niks aan de berg restafval dan stijgt de rekening elk jaar voor het verwerken van het afval. Met elkaar kunnen we die stijging wel zo laag mogelijk houden door afval zo goed mogelijk te scheiden.