Zwerfafval staat bij veel Nederlanders in de top drie van de grootste ergernissen. Het zorgt voor een rommelig straatbeeld en is schadelijk voor dieren en het milieu.

Wat is zwerfafval?

Zwerfafval is afval dat rondslingert in de natuur. Dat kan op straat zijn, in natuurgebieden, op het strand en in het water. Het afval wordt daar (onbewust) achterlaten. Onze gemeente zet zich op diverse vlakken in om onze gemeente schoon te houden. Dit doen we door voldoende afvalbakken te plaatsen, deze tijdig te ledigen en regelmatig de openbare ruimte schoon te maken. De gemeente richt zich ook op educatie, voorlichten en ondersteuning bij participatie.

Wil jij ook zelf aan de slag gaan? Word ZAPper!

‘ZAPper’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ZAPpers zijn inwoners van de gemeente die vrijwillig zwerfafval opruimen, bijv. als ze een rondje lopen, de hond uitlaten, etc.

Meer informatie over ZAPpen

Opschoonacties

Ieder jaar organiseert de gemeente diverse opschoonacties, bijvoorbeeld de Landelijke opschoondag in maart en de World Cleanup Day in september. Op deze dagen gaan jong en oud, scholen, verenigingen en sportclubs aan de slag om hun eigen buurt op te schonen. Deelnemers krijgen de benodigde materialen in bruikleen. De materialen en volle afvalzakken worden na afloop weer door de gemeente opgehaald. 

Melding zwerfafval of illegale storting?

Wil je een illegale storting melden? Dat kan hier.

Heb je zwerfafval langs een rijksweg gezien? Meld dit dan via de gratis Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat (0800-8002). Voor overige vragen neem contact op met Team Schoon via teamschoon@debries.eu of 040-7802551