Voorkeur voor zonnepanelen op het dak

Het uitgangspunt is dat zonnepanelen op het dak worden geplaatst. Zijn er omstandigheden waardoor dit niet kan, dan is het soms mogelijk om zonnepanelen op de grond in de tuin te plaatsen.

Wanneer wel zonnepanelen in de tuin

Zonnepanelen kunnen in sommige situaties geplaatst worden in de tuin als het plaatsen op het dak niet mogelijk is. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • De woning is een monument en zonnepanelen tasten het monumentale karakter aan.
  • Het dak ligt teveel in de schaduw.
  • Er is meer energie nodig dan met de zonnepanelen die op het dak liggen kan worden opgewekt. 

Voorwaarden aan zonnepanelen in de tuin

De voorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen verschillen per locatie. Zo kan er verschil zijn in de ter plaatse geldende bestemming. Ook de ligging in een kern of het buitengebied kan een verschil maken. Onder voorwaarden is het met een redelijk eenvoudige vergunning mogelijk om tot maximaal 50 m2 zonnepanelen op de grond te plaatsen. Van invloed op de maximale omvang zijn onder meer de energiebehoefte, aanwezigheid van andere bouwwerken en de grootte van de tuin. Als onduidelijk is of aan de voorwaarden wordt voldaan dan kunt u dit laten beoordelen. De vraag kan hier worden ingediend. 

Wanneer is een vergunning nodig

Voor zonnepanelen op het dak is meestal geen vergunning nodig. Behalve als het gaat om een monument of als de hellingshoek van de zonnepanelen anders is dan de hellingshoek van het dak. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Meer informatie hierover is te vinden in deze brochure die u onderaan de pagina kunt downloaden en via de vergunningcheck.

Houd rekening met aanvraagtermijn en kosten voor de vergunning

Als u een vergunning nodig heeft, moet u een aanvraag indienen bij de gemeente. Dit kan via het omgevingsloket. Heeft u de aanvraag ingediend dan hoort u binnen acht weken van de gemeente of u de vergunning krijgt. Als de aanvraag complex is, kan de gemeente de beslistermijn eenmalig met zes weken verlengen. Aan het aanvragen van een omgevingsvergunning zijn legeskosten verbonden, de legestabel kunt u hier raadplegen.