Windenergie/ Windmolenpark Ospeldijk

In maart 2018 gaf de gemeenteraad aan de ontwikkeling van Windpark Ospeldijk ruimtelijk mogelijk te willen maken. Op de locatie bij het pompstation van WML zijn inmiddels vier windmolens gebouwd. De initiatiefnemers zijn Waterleidingmaatschappij Limburg en NEWECOOP/ Zuidenwind.

Vier gemeenten en provincie

De vier gemeenten Leudal, Peel en Maas, Weert, Nederweert en Provincie Limburg hebben met windmolens invulling gegeven aan een duurzaam energievraagstuk voortkomende uit het Nationaal Energieakkoord. Betreffende gemeenten en de Provincie trokken daarbij samen op om windenergie te stimuleren en faciliteren. Hiervoor hadden de partijen uitgangspunten op papier gezet met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschappen. Ook waren er een aantal uitsluitingen voor de locaties. Het doel was het mogelijk maken dat in 2020 de eerste windmolens, bij voorkeur in coöperatief verband, konden worden gerealiseerd. De partijen werkten dan ook intensief samen om genoemd doel te realiseren. De windmolens in Nederweert ‘windmolenpark Ospeldijk’ zijn in 2021 gebouwd en in gebruik genomen.
In de vier deelnemende gemeenten zijn inmiddels al meerdere windpark-initiatieven opgepakt en gerealiseerd.

Bent u tevreden over deze pagina?